Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© KTH Teknik | 09 december 2019

KTH med i projekt för 5G-integrering i fordon

Tillsammans med bland andra Audi, Pirelli, Ericsson och Tobii har KTH på taket av Fiats Lingotto-fabrik i Turin demonstrerat hur 5G kan integreras med olika sensorer och gränssnitt.

Syftet med testet är enligt ett pressmeddelande att göra bilen smartare och föraren mer säker. Tekniken som utvecklats och testats ingår i begreppet Advanced Driver-Assistance Systems, ADAS. Och bland teknologierna återfinns 5G från Ericsson, smarta däck med sensorer från Pirelli som bland annat kan känna av vattenplaning och ögonspårning från Tobii. – KTH:s bidrag har varit att utveckla det grafiska gränssnitt som serverar olika typer av information till föraren samt en molndatorbaserad teknik bakom presentationen, så kallad "eye-to-content cloud-based technology". Denna tekniks huvudsakliga syfte är att uppmärksamma bilföraren på fysiska föremål i omvärlden och digitalt innehåll via blickfånget, berättar Pietro Lungaro, en av KTH-forskarna som varit med i projektet, i pressmeddelandet. Fyra olika scenarier som KTH haft huvudansvaret för att ta fram har demonstrerats. Det första har gått ut på att dela varningar över 5G via augmented reality, AR. Det andra om att ögonspårningsteknik noterat att föraren sett en vägskylt. Och det sista användningsfallet går ut på att vid trafikolyckor strömma videofilm direkt från platsen via de fordon som passerar den. Videoklippen skickas till räddningstjänsten så att de kan se vad de har att hantera. – Sedan har vi demonstrerat ett fall där vi ökat kommunikationen mellan bilförare och gångtrafikanter. Här har förarens blick registrerats, och därefter har gångtrafikanten fått ett meddelande om att det är säkert fortsätta korsa en väg när det står klart att bilföraren sett gångtrafikanten, säger Pietro Lungaro. I samarbetet ingick även Italdesign, Qualcomm och TIM.
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1