Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© scanrail dreamstime.com Teknik | 09 december 2019

Miljarder i statligt stöd för batteriforskning

Sju medlemsländer i EU ska initialt finansiera projektet med upp till tre miljarder euro. Men det kan komma mer.

EU-kommissionen har i enlighet med EU:s regler om statligt stöd godkänt ett projekt av gemensamt europeiskt intresse för att stödja forskning och innovation i hela värdekedjan för batterier. Detta framgår av ett pressmeddelande. Projektet har anmälts gemensamt av Sverige, Finland, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien och Polen. – Batteritillverkningen i Europa är av strategiskt intresse för vår ekonomi och vårt samhälle på grund av dess potential för ren rörlighet och energi, sysselsättning, hållbarhet och konkurrenskraft, säger konkurrenskommissionär Margrethe Vestager, i pressmeddelandet. De sju medlemsländerna kommer under de kommande åren att finansiera detta projekt med upp till omkring 3,2 miljarder euro, motsvarande 32,5 miljarder kronor. Men det kan enligt pressmeddelandet väntas ytterligare fem miljarder euro i privata investeringar. – Våra viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse gör det lättare för myndigheter och industrier från flera medlemsländer att samarbeta och utforma ambitiösa innovationsprojekt med positiva spridningseffekter i olika branscher och regioner. Med hjälp av det godkända stödet kan det här viktiga projektet genomföras utan onödig snedvridning av konkurrensen, säger Maroš Šefčovič, EU-kommissionens vice ordförande, i pressmeddelandet. Hela projektet planeras vara slutfört 2031 (med olika tidsramar för varje delprojekt). Projektet kommer att omfatta 17 direkta deltagare, främst industriella aktörer (även små och medelstora företag) varav en del har verksamhet i fler än ett medlemsland. De direkta deltagarna kommer att ha ett nära samarbete med varandra och med över 70 externa partner, så som små och medelstora företag och offentliga forskningsorganisationer runt om i Europa.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2