Annons
Annons
Annons
Annons
© Business Region Göteborg Teknik | 12 december 2019

Bygget av SEEL kan äntligen påbörjas

EU-kommissionen beslutade i måndags att godkänna Sveriges ansökan om stöd för uppbyggnaden av elektromobilitetslabbet SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory AB).

SEEL ägs av forskningsinstitutet RISE tillsammans med Chalmers tekniska högskola och är en nationell testbädd för att utveckla nästa generations hållbara lösningar för elbilar, lastbilar, bussar och andra elfordon, inklusive batteriutveckling. SEEL kommer bli ett av få testcenter i Europa som kan tillhandahålla provning för alla de delar som elektrifierade transporter kräver. – Klimatförändringarna är en av mänsklighetens stora utmaningar. Att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn är avgörande. SEEL ska underlätta omställningen till en elektrifierad transportsektor. Satsningen på SEEL syftar också till att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft och bidra till att Sverige även fortsättningsvis ligger i framkant när det gäller innovationer inom transportsektorn, säger näringsminister Ibrahim Baylan, i ett pressmeddelande. Sommaren 2018 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att för perioden 2018 – 2021 lämna stöd med 575 miljoner kronor till uppbyggnaden av ett testcenter för elektromobilitet. Genomförande av detta har dock försenats på grund av att processen att få ett godkännande av det statliga stödet från EU-kommissionen varit mer omfattande än vad man först trodde. EU-kommissionen har nu som sagt godkänt att det stödet till elektromobilitetslabbet SEEL. I projektet ingår 17 deltagare från sju medlemsstater som omfattar totalt 3,2 miljarder euro i statligt stöd och beräknas pågå till 2031. Beslutet innebär att bygget kan påbörjas men att grunden för statsstödsansökan ändras jämfört med regeringens ursprungliga uppdrag till Energimyndigheten sommaren 2018 för att återspegla att SEEL deltar i ovan EU-projektet. Regeringen har idag därför fattat regeringsbeslut som gör det möjligt för Energimyndigheten att utbetala stödet. Tidplanen för projektet har förskjutits något och labbet väntas stå färdigt under 2022.
Annons
Annons
2021-11-29 22:48 V19.2.0-2