Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 13 december 2002

Nexus köper Tritech

Nexus förvärvar Tritech, bildar nytt affärsområde för produktförsörjning av säkra kommunicerande produkter.

Tritech kommer att integreras med Nexus affärsområde för produktförsörjning, Nexus Product Sourcing, NPS, och innebär en väsentlig förstärkning av affärsområdets kundbas, kompetens och leveransförmåga. I affärsområdet Nexus Product Sourcing är Nexus positionerat som ledande leverantör av kompletta processer och funktioner för utveckling av säkrade produkter och system. Tritech jobbar med utveckling av intelligenta produkter. Båda företagens ambition är att erbjuda tjänster i hela produktens livscykel, från idé till förvaltning och produktion, och därmed skapa mervärden och säkerställa våra kunders förmåga att leverera kvalitetssäkrade produkter och system i teknikens framkant till sina kunder. Nexus Product Sourcing och Tritech har till stor del kompletterande kompetenser och kundbaser, lång erfarenhet och goda referenser inom den växande marknaden för produktförsörjning. Affärsområdet NPS kommer efter integrationen med Tritech att ha ca 220 medarbetare, lokaliserade på 7 orter i Sverige. Till ansvarig för affärsområdet kommer Tritechs nuvarande VD, Thomas Jonsson att utses, med Nexus affärsområdeschef Ola Kjellstrand som ställföreträdare. "Tritech ser genom förvärvet en möjlighet att bredda och förstärka sitt erbjudande till befintliga och nya kunder, särskilt inom förvaltnings- och serieleveransfaserna. Inom det växande segmentet för kommunicerande intelligenta produkter är säkerheten en allt viktigare frågeställning och ofta kritisk för att kunna dra nytta av teknikens möjligheter" säger Thomas Jonsson, VD för Tritech.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2