Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Högskolan Väst Teknik | 27 december 2019

80 miljoner – rekordstor julklapp till högskolans forskning

Högskolan Västs forskningsmiljö Primus fick i veckan ett rekordstort anslag för nästa års forskning inom produktionsteknik och lärande.

Anslaget från finansiären KK-stiftelsen gör det möjligt att genomföra tolv nya forskningsprojekt som bidrar till att höja svensk industris konkurrenskraft. Det största projektet handlar om metallbaserad additiv tillverkning. – Idag är det julafton för alla forskare, industriföretag och organisationer som utvecklar stark forskning och utbildning hos oss inom Primus, säger Lennart Malmsköld, programchef Primus, i ett pressmeddelande. – Det är mycket glädjande att alla tolv forskningsprojekt vi sökt pengar till nu kan genomföras. Samtliga projekt kommer på olika sätt att bidra ytterligare till att Primus blir nationellt ledande inom produktionsteknik – framförallt inom metallbaserad additiv tillverkning som har en avgörande betydelse för tillverkningsindustrins framtid, tillägger Lennart Malmsköld. Forskningsmiljön Primus etablerades av Högskolan Väst 2018 och ska under en tioårsperiod utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus ingår i KK-stiftelsens program ”KK-miljö”. Den bygger vidare på två av högskolans sedan tidigare starka forskningsområden – produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande – och den starka samverkan som finns med industrin. Inför varje år måste en verksamhetsplan godkännas av KK-stiftelsen för att finansiering ska beviljas. Där beskrivs önskade satsningar inom Primus tre kärnområden Produktionsprocesser, Produktionssystem och Industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL). För tredje året i rad har högskolan nu beviljats stöd för samtliga insatser. Den totala summan som KK-stiftelsen beviljat är 80 miljoner kronor. Därutöver kommer företagen att bidra med runt 60 miljoner kronor. Tillsammans med högskolas egna medel ger det en totalsumma på närmare 150 miljoner kronor. – Vi bedömer att Primus prioriterar projekt som i förlängningen stöttar en hållbar och stark industri. Satsningarna ligger också helt i linje med Primus långsiktiga mål och strategier, säger Eva Schelin, vd KK-stiftelsen. Ny forskning och stärkt kompetens De satsningar som görs nästa år handlar om att stärka redan befintlig och i flera fall nationellt ledande forskning. Det rör både rena forskningsprojekt inom exempelvis metallbaserad additiv tillverkning, ytbeläggningar, smart automation, säkerhet vid människa-maskin-samverkan och utveckling av lärande i digitaliserad produktion. Men det handlar även om kompetensförstärkning och nyrekrytering av expertkompetens för att kunna bibehålla och utveckla forskningen och det nära samarbetet med industrin.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1