Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Invisio Elektronikproduktion | 03 januari 2020

Invisios fjärde kvartal – ”starkare än förväntat”

Enligt Invisio bedöms orderingång, försäljning och rörelseresultat ”överträffa marknadens förväntningar väsentligt”. Nu publicerar kommunikationsbolaget en omvänd vinstvarning.

Orderingången i fjärde kvartalet uppgår till cirka 268 miljoner kronor. Omsättningen överstiger 195 miljoner (95,6) med en omsättningstillväxt på minst 100 procent. Och rörelseresultatet överstiger 70 miljoner (20,6). Detta framgår av ett pressmeddelande. Den icke offentliggjorda orderingången har varit väsentligt högre än normalt, skriver bolaget. – Vid upprepade rapporttillfällen under ett flertal år och i kontinuerliga möten med kapitalmarknaden, har Invisio konsekvent informerat om att bolagets marknad präglas av större upphandlingar med ojämn frekvens. Ledtiderna är ofta långa på grund av omfattande administrativa processer och kundtester både i laboratorier och bland slutanvändare. Detta medför att orderingång och omsättning enskilda kvartal kan variera kraftigt och ge effekt på helårets finansiella resultat, skriver Invisio i pressmeddelandet. – Orderingång, försäljning och resultat fortsättningsvis kan komma att fluktuera kraftigt mellan kvartalen och följaktligen ha påverkan på helåret, fortsätter bolaget. Invisio planerar att offentliggöra bokslutskommunikén den 13 februari 2020, klockan 14:00.
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-1