Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hans Sohlström Komponenter | 10 januari 2020

Svenskt samarbete mynnar ut i ”världens minsta sensorkavitet”

Målet är att ta sig in i några av våra vanligaste konsumentprodukter.

Ett samarbete mellan KTH och det svenska gassensorföretaget Senseair har enligt ett pressmeddelande resulterat i en optisk sensor som klarar av att mäta koldioxiden i luften. Detta framgår av ett pressmeddelande. – En optisk koldioxidsensor har tre delar: ljuskälla, ljusdetektor och optisk kavitet. Vi har nu tagit fram världens minsta sensorkavitet, säger Floria Ottonello-Briano, nyutexaminerad teknologie doktor vid avdelningen för mikro- och nanosystemteknik på KTH, i pressmeddelandet. En billig sådan, sägs det, där målet är att – likt accelerometrar – utgöra en standardkomponent mobiltelefoner, träningsarmband och smarta klockor. Nu fortsätter samarbetet fortsätter samarbetet i det europeiska forskningsprojektet ULISSES, där man jobbar vidare med att även integrera källa och detektor. Här ingår också AMO GmbH, Oxford Instruments Plasma Technology Ltd, Graphenea Semiconductor SL, Universität der Bundeswehr München, Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology och SCIPROM Sàrl. Florias handledare, universitetslektor Kristinn B. Gylfason, har en uppfattning om både pris per sensor och tidpunkt när sensorn kommer att nå produktion. – Priset är väldigt avhängt säljvolymen som utöver den tekniska prestandan styrs av marknadsaspekter som är svåra att förutsäga. Ett volympris på tio kronor styck år nog fullt rimligt med tanke på vad andra typer av MEMS-komponenter säljs för i dag. Det finns en del arbete kvar att göra avseende integrering av ljuskälla och detektor. ULILSSES-projektet kommer att pågå i tre år till och i slutet av detta borde de sista bitarna ha fallit på plats. Jag skulle gissa på fyra-fem år innan det här är ute på marknaden, säger Kristinn B. Gylfason, i pressmeddelandet.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1