Annons
Annons
Annons
Annons
© Tobii AB Elektronikproduktion | 13 januari 2020

Nya uppgifter om Tobiis brittiska affär

Brittiska CAT kommit med ett utlåtande gällande CMA:s beslut att Tobii ska avyttra förvärvet.

Från att svenska Tobii offentliggjorde förvärvet av Smartbox har turerna varit många kring affären. Inledningsvis startade CMS en utredning under brittisk konkurrenslagstiftning, följt av beslutet att sammanslagningen av företaget kan leda till ”minskad konkurrens i Storbritannien”. Tobii motsatte sig detta, vilket gjorde att CMA replikerade med att företaget avyttrar Smartbox. Även detta överklagades av det svenska företaget till överklagandeinstansen CAT. Parallellt med detta fortsatte Tobii avyttringsprocessen av Smartbox i linje med CMA:s beslut. Nu har det inkommit nya uppgifter om processen. Enligt ett pressmeddelande har den brittiska konkurrensmyndighetens överklagandeinstans CAT uttalat sig om Tobiis överklagan gällande avyttringen av Smartbox. CAT anser att CMA endast var delvis korrekt i sitt beslutsfattande i detta ärende. Detta har följts av att CAT bett Tobii och CMA om ytterligare inlagor och förväntas utfärda en slutlig order inom de kommande veckorna. – Tobii kommer nu att granska utlåtandet mer i detalj och fortsätta processen med CAT och CMA. Vi kommer också fortsätta avyttringen av Smartbox och anpassa vår handlingsplan beroende på hur dessa parallella spår utvecklas, säger Tobiis vd Henrik Eskilsson i pressmeddelandet.
Annons
Annons
2021-11-29 22:48 V19.2.0-1