© /nimg/dreamstime generic images/originals license do not use in stories/ Elektronikproduktion | 15 januari 2020

Brighters emission ger stort miljonbelopp

Svenska medtech-bolaget har skapat de nödvändiga resurserna för fullskalig kommersialisering av Actiste.

Under fjolåret certifierades medtech-bolaget Brighter under ISO 13485 och erhöll CE-märkning av Actiste – en enhet för monitorering och behandling av diabetes – inkluderat dess behandlingsplattform. Enligt ett pressmeddelande har bolagets företrädesemission – offentliggjord i november 2019 – tecknats till 99,54 procent, vilket medför att Brighter tillförs 191 miljoner kronor. Emissionen i fråga avser bland annat fullskalig kommersialisering av Actiste. – Brighter har framgångsrikt genomfört en företrädesemission som stärker bolaget finansiellt och skapar nödvändiga resurser för en fullskalig kommersialisering av Actiste. Emissionen utformades med syftet att så hög andel av aktieägarna som möjligt skulle kunna nyttja tillfället och teckna aktier, samt att genomföra en väldigt kostnadseffektiv kapitalanskaffning. Tack vare det stora intresset att delta har Brighter nu de finansiella resurserna att gå vidare enligt plan, säger Henrik Norström, vd på Brighter, i pressmeddelandet.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2