Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Haldex Elektronikproduktion | 24 januari 2020

Personalens vädjan till Haldex: Ompröva beslutet om nedläggning

I slutet på oktober i fjol meddelade Haldex om processen att effektivisera den europeiska tillverkningen. Nu bemöter arbetsrådet åtgärderna.

Haldex beslut att effektivisera skulle leda till att produktionen av elektroniska bromssystem och luftfjädringsprodukter i tyska Heidelberg stoppas och flyttas till ungerska Szentlörincskáta. ”Lönsamheten har inte nått tillfredsställande nivåer för bolagets europeiska region”, skrev Haldex då i ett pressmeddelande, och hänvisade till den stundande lågkonjunkturen och kostnadsnivån i Tyskland. Genom en samlokalisering av produktionen i Heidelberg med den i Ungern skulle man uppnå skalfördelar och minskade tillverkningskostnader. En åtgärd som samtidigt skulle påverka 100 tyska tjänster genom uppsägningar under 2020. 17 av dessa skulle ändå fortsätta sin anställning. Nu har Haldex åtgärder mottagit kritik från bolagets arbetsråd. I ett öppet brev till vd:n Helene Svahn och bolagets ledning menar arbetsrådet att stängningen av Heidelberg-fabriken skulle innebära svåra sociala effekter för de anställda, och att detta är ett helt och hållet felaktigt beslut från bolagets sida. Arbetsrådet fortsätter att man så sent som den 15 januari lämnade över en rapport till från Haldex innehållande detaljerade bevis på att nedläggningen inte skulle medföra någon som helst effektivisering av kostnaderna. Samtidigt kompletterades rapporten med ett alternativt koncept till flytten. – Dagen därpå avvisade medlemmar ur styrelsen detta. Som ledare för Haldex-gruppen kontaktar vi er därför nu ännu en gång i ett öppet brev, skriver rådet. – De senaste åren har fabriken i Heidelberg, med sina 100 anställda, redovisat positiva resultat och marginaler. Tas beslutet att stänga anläggningen i bruk kommer situationen bara att bli värre för Haldex i Europa. Ett beslut som även kommer ha en negativ påverkan på andra fabriker i Europa. Arbetsrådet hävdar dessutom i brevet att fabriken i Szentlörincskáta är för liten för att kunna bedriva en fungerande produktion om samtliga produktionslinor från Heidelberg kommer dit. Detta backas enligt brevet även upp av kollegor i Ungern. – Fluktuationer, problem och brist på kunskap är hinder som alltid drabbar Ungern. Som följd behöver man lägga ner tre gånger så mycket arbete för att få ut samma resultat. I kombination med den reducerade produktiviteten, försvinner fördelarna med de lägre lönekostnaderna, lyder brevet. Personalen yrkar därmed på en alternativ lösning till detta. Enligt det öppna brevet vore det bästa alternativet att få fabriken att återgå till sitt forna kunnande och kapacitet, är att förbättra dess FoU-avdelning (som drabbades av en betydande nedskärning 2015 och flyttades över till Mira/UK). Att stanna kvar i Tyskland skulle även gynna relationerna med viktiga kunder inom lastbilsindustrin, så som Daimler, med flera. Evertiq kontaktade därefter Haldex ledning för att bemöta innehållet i brevet. – Ledningen förbereder ett svar på brevet från arbetsrådet och kommer kommunicera ut det i början på nästa vecka. Jag vill nu uttrycka att vi uppskattar personalens ansträngningar, eftersom det visar på deras engagemang i Haldex. Även om vi inte delar den beskrivna situationen, kommer vi att återkoppla på detta till arbetsrådet. Vi förstår att detta beslut medför svårigheter för våra anställda, och det är olyckligt för de drabbade. Det är styrelsens och ledningens ansvar att utforma en hållbar strategi för hela koncernen och agera i enlighet, för att därmed bygga ett starkt och lönsamt företag. Särskilt i en tid som präglas av industriell omvandling, säger Helene Svahn.
Annons
Annons
2022-11-15 00:19 V20.10.16-1