Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson Analys | 28 januari 2020

Ericsson optimistiska – trots ökade kostnader

Samtidigt som Ericssons senaste kvartalsrapport redovisar ökade kostnader ser telekombolaget på framtiden med tillförsikt genom en stark marknadsutveckling driven av 5G.

Ericssons försäljning var 66,4 miljarder kronor (63,8) under det fjärde kvartalet förra året, en försäljningstillväxt på en procent. Det framgår av ett pressmeddelande. Rörelseresultatet noteras till 6,5 miljarder (2,6), motsvarande en rörelsemarginal på 9,7 procent (4,0), exklusive omstruktureringskostnader. Rapporterat rörelseresultat var 6,1 miljarder (-1,9). – Rörelseresultatet påverkades av ökade rörelseomkostnader. Ökningen är relaterad till förvärvet av Kathrein-verksamheten, ökade investeringar i digitalisering samt tillförda resurser för att stärka säkerheten och vårt program för etik och regelefterlevnad, säger Ericssons vd Börje Ekholm i rapporten. Bruttomarginalen var 37,1 procent (32,0), exklusive omstruktureringskostnader. Rapporterad bruttomarginal var 36,8 procent (25,7). För Networks, exklusive omstruktureringskostnader, var den 41,1 procent (41,0). – På grund av osäkerhet rörande en meddelad operatörsfusion såg vi minskad aktivitet i vår verksamhet i Nordamerika under fjärde kvartalet, vilket gjorde att Nordamerika hade den lägsta andelen av den totala försäljningen på länge. Underliggande affärsfundamenta i Nordamerika är dock fortsatt starka. Den negativa tillväxten i Nordamerika mer än uppvägdes av tillväxt i Asien och Mellanöstern. Det är fortfarande för tidigt att uppskatta möjliga volymer och prisnivåer för den förväntade 5G-utbyggnaden i Kina och vi förväntar oss att de från början utmanande marginalerna kommer att vändas till positiva marginaler över kontraktens livslängd, fortsätter vd:n. Rörelsemarginalen, exklusive omstruktureringskostnader, var 14,5 procent (17,5) efter förvärvet av Kathreins antennverksamhet och ökade investeringar i digitalisering, regelefterlevnad och säkerhet. – Förvärvet är strategiskt viktigt för att stärka vår kompetens inom antenner. Samtidigt som vi genomför integrationsplanen hade tillfälligt lägre produktion och försäljning en negativ påverkan på marginalerna under kvartalet. Vi förväntar oss en gradvis förbättring när integrationen fortskrider och en ny antennportfölj utvecklas, men vi förväntar oss ett negativt bidrag för helåret 2020, skriver Ekholm. Området Digital Services rapporterade enligt telekombolaget ett positivt rörelseresultat, exklusive omstruktureringskostnader. – Vi ser stark utveckling på marknaden, driven av momentum inom 5G som resulterade i god försäljningstillväxt inom Packet Core och OSS. Även om rationaliseringen av den äldre produktportföljen kommer att fortsätta, återinvesterar vi FoU i vår portfölj med 5G-produkter och molnbaserade produkter, säger Ekholm. Periodens resultat var SEK 4,5 miljarder (-6,5). Fritt kassaflöde före företagsförvärv var -1,9 miljarder (3,0), inklusive utbetalningar på 10,1 miljarder relaterade till uppgörelserna med SEC och DOJ i USA. Nettokassan minskade till 34,5 miljarder (35,9).
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1