Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson Analys | 28 januari 2020

Ericsson: ”Vi följer planen för att nå våra mål”

För helåret 2019 rapporterar telekombolaget Ericsson om en verksamhet som har återtagit en ledande position.

Ericssons försäljning för helåret 2019 ökade med fyra procent, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, efter att Networks ökade med sex procent. Rapporterad försäljning ökade med 8%. Rörelseresultatet landade på 10,6 miljarder kronor (1,2). Rörelseresultatet var 22,1 miljarder (rörelsemarginal 9,7 procent), exklusive omstruktureringskostnader och -10,7 miljarder i kostnader relaterade till uppgörelserna med SEC och DOJ i USA. Enligt vd:n Börje Ekholm har man ett utsatt mål om en rörelsemarginal på över tio procent. Med den nuvarande marginalen på 9,7, var man nära att nå målet ett år i förväg. Bruttomarginalen hamnade till slut på 37,5% (35,2%), exklusive omstruktureringskostnader med förbättringar inom Networks, Digital Services och Managed Services. Fritt kassaflöde före företagsförvärv var 7,6 miljarder (4,3), inklusive utbetalningar av 10,1 miljarder relaterade till uppgörelserna med SEC och DOJ i USA. Nettokassan vid årets slut var 34,5 miljarder (35,9). – Våra prestationer under 2019 visar att vi följer planen för att nå våra mål för 2020 och 2022. Vår fokuserade strategi med ökade investeringar i FoU i kombination med en effektiv verksamhet ger resultat. Vi har återtagit teknikledarskapet, återvunnit den tidigare ställningen på flera marknader och förbättrat de finansiella resultaten. Ericsson uppger sig i dag ha 78 kommersiella 5G-avtal med unika operatörer och 24 driftsatta 5G-nät på fyra kontinenter. Under det innevarande året förväntar sig Ericsson något högre rörelseomkostnader, dock utan att de finansiella målen äventyras, skriver bolaget.
Annons
Annons
2021-11-29 22:48 V19.2.0-2