Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson Teknik | 28 januari 2020

Ericsson: ”Vi har redan flera viktiga ändringar på plats”

Ericssons vd Börje Ekholm berättar om telekombolagets åtgärder inom regelefterlevnad.

I december 2019 meddelade Ericsson att man ingått en uppgörelse med det amerikanska justitiedepartement (DOJ) gällande gamla brott mot den amerikanska korruptionslagstiftningen, U.S. Foreign Corrupt Practices Act. Uppgörelserna berörde historiska brott mot FCPA fram till och med första kvartalet 2017, och innebar ett bötesbelopp på totalt 1,06 miljarder dollar, motsvarande 10,1 miljarder kronor. Summan täckts fullt ut av den avsättning på 11,5 miljarder kronor som telekombolaget gjorde under kvartal tre i fjol. I rapporten för kvartal fyra och helåret 2019 kommunicerar vd:n Börje Ekholm ut om genomförda åtgärder och det förebyggande arbetet framåt. – Uppgörelserna med SEC och DOJ i USA belyser allvarliga brister i vår annars stolta historia. De händelser som beskrivs i uppgörelserna är helt oacceptabla. Dock representerar uppgörelserna ett viktigt steg för Ericsson, skriver vd:n. Ericssons fokus ligger nu enligt vd:n Börje Ekholm på att ”stärka bolaget och säkerställa att man står väl rustade för att hantera utmaningar inom regelefterlevnad.” – Vi har redan flera viktiga ändringar på plats i vårt program för etik och regelefterlevnad, inklusive att tillföra ytterligare kompetens inom regelefterlevnad och kontroll samt att stärka vår hantering av tredje part, bakgrundskontroll av högre chefer och interna kontroller. Detta arbete kommer inte att upphöra. Vår nolltoleranspolicy kräver konstant översikt och översyn, och vi är övertygade om att vi är på rätt spår, säger Ekholm.
Annons
Annons
2021-11-29 22:48 V19.2.0-1