Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Universal Robots Analys | 29 januari 2020

Kontinuerlig tillväxt för UR och MiR under 2019

Med fjolåret i backspegeln summeras de danska robotbolagen Universal Robots och MiR:s prestationer som starka i Teradynes senaste kvartalsrapport.

Amerikanska Teradynes affärsområde för industriell automation – i vilket de danska robotföretagen Universal Robots och MiR ingår – gjorde ett starkt sista fjolårskvartal med tanke på dess förutsättningar, säger Teradynes vd Mark Jagiela i rapporten för kvartal fyra 2019. Segmentets intäkter under första, andra och tredje kvartalet var 66, 75 respektive 69 miljoner dollar. Den största ökningen jämfört med samma period under 2018 gjordes i kvartal ett på 35 procent, följt av 20 och fyra procent i de efterföljande kvartalsrapporterna. De danska bolagens noterades under kvartal två för en tillväxt så hög som 20 procent Efter att det fjärde kvartalet lagts åt sidan uppgick affärsområdets intäkter till 88 miljoner dollar – motsvarande 845 miljoner kronor – vilket är en ökning på fem procent kontra samma period året innan. Och för helåret ökade segmentet med 14 procent. – Trots att det blåser motvind på ett globalt plan vad gäller investeringar inom industriell automation, steg Universal Robots intäkter med sex procent och MiR med 43 procent (pro forma) för helåret 2019, säger Mark Jagiela i kvartalsrapporten. Totalt sett uppgick Teradynes intäkter under det fjärde kvartalet till 655 miljoner dollar (520). Utöver segmentet Industrial Automation redovisade Semiconductor Test 439 miljoner, System Test 83 miljoner och Wireless Test 45 miljoner.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1