Annons
Annons
Annons
Annons
© stevanovicigor dreamstime.com Elektronikproduktion | 29 januari 2020

Lagercrantzkoncernen ser positivt på framtiden

Lagercrantzkoncernen sammanfattar sitt tredje kvartal genom att konstatera nya framsteg. Koncernens strategi att förvärva och långsiktigt utveckla nischade teknikföretag, företrädesvis produktbolag, visar sig igen vara framgångsrik.

Under det tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 9 procent och landade slutligen på 1 099 miljoner kronor (1 011 miljoner). Rörelseresultatet ökade med 14% till 156 miljoner kronor (137 miljoner), vilket innebar en rörelsemarginal om 14,2 procent (13,6 procent), rapporterar bolaget. Under kvartalet förvärvade Lagercrantz drygt 70 procent av Frictape, med verksamheter i Finland och Estland. Omsättningen uppgår till cirka 7 miljoner euro och aktierna tillträddes 2 oktober 2019. Frictape bedriver en hårt nischad verksamhet med säkerhetsutrustning för helikopterplattformar primärt till havs och dess verksamhet blir ett viktigt tillskott till Lagercrantz division Mechatronics. – De senaste årens förvärv bidrar till resultattillväxten och flera av våra befintliga verksamheter når nya höjder inom koncernen. Det ger mersmak och vi letar kontinuerligt efter fler lönsamma, nischade bolag med tillväxtpotential inom olika teknikområden, branscher och geografier, säger vd och koncernchef Jörgen Wigh i ett pressmeddelande. – Med dessa förutsättningar ser jag positivt på Lagercrantz framtid. Konjunkturutsikterna på kort- och medellång sikt är förvisso svårtolkade och vi noterar att Tyskland fortsätter att vara svagt. Samtidigt är huvudmarknaderna i Norden stabila även om kundernas affärs- och investeringsbeslut tenderar att skjutas på framtiden i perioder av osäkerhet. Vi följer utvecklingen noga och anpassar satsningar och åtgärder till rådande situation i varje bolag, avslutar Jörgen Wigh.
Annons
Annons
2021-11-29 22:48 V19.2.0-2