Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© begemot 30 dreamstime.com Analys | 30 januari 2020

Westermo – ett dragplåster för Beijer Electronics Group

Affärsenheten blev koncernens största under fjärde kvartalet 2019 – svarade samtidigt för merparten av enheternas samlade rörelseresultat.

– […] Westermo visade en fortsatt övertygande utveckling under det fjärde kvartalet och kunde presentera nytt rekord avseende orderingång, omsättning och resultat för helåret 2019, säger vd:n och koncernchefen Per Samuelsson i rapporten. Enheten, verksam inom industriell datakommunikation, redovisade en orderingång på 184 miljoner kronor (188). Exklusive förvärv var den 154 miljoner. Omsättningen steg med 19 procent från 167 till 199 miljoner, sex procent exklusive förvärv. Och rörelseresultatet före avskrivningar blev 35,4 miljoner. – Jag vill i sammanhanget lyfta framgångarna av den långsiktiga och målmedvetna strategiska satsning som Westermo inledde 2015. Den har under en treårsperiod resulterat i en genomsnittlig organisk tillväxt på 18 procent per år och lyft rörelseresultatet med 43 procent per år, fortsätter Samuelsson. Totalt uppges Westermo svara för cirka 45 procent av koncernens omsättning och 65 procent av affärsenheternas samlade rörelseresultat under helåret. Tyngre för Beijer Electronics och Korenix Enheten Beijer Electronics prestation för kvartal fyra slutade med en orderingång på 198 miljoner (231), en omsättning på 194 miljoner (191) och ett rörelseresultat om 24,2 miljoner (25,1). Bättre gick det för helåret 2019. Då uppgick orderingången till 732 miljoner (792), omsättningen till 756 miljoner (731) och rörelseresultatet till 104,9 miljoner (75,1). – Beijer Electronics följer i stort sett den långsiktiga planen och kunde visa ökad omsättning och ett bättre resultat för helåret 2019. Övergången till den nya X2-serien och utfasningen av gamla produkter har skapat svängningar mellan kvartalen vilket påverkat orderingång, omsättning och resultat. Utfallet i kvartalet är därför inte på en tillfredsställande nivå. Mönstret håller i sig ytterligare några kvartal, men i takt med att andelen X2-produkter ökar kommer resultatet att stabiliseras, säger Samuelsson. Affärsenheten Korenix utfall för kvartalet beskrivs som ”en besvikelse och sämre än förväntat”. Orderingången uppgick till 122 miljoner (129), omsättningen till 120 miljoner (118) och rörelseresultatet till 9,9 miljoner (6,3). Enheten befinner sig enligt bolaget i ett så kallat intensivt skede med utveckling av en ny plattform där både mjukvara och hårdvara utformas utifrån en modulär design. Under 2020 och 2021 ska alla produkter uppgraderas i enlighet med den nya plattformen. – Samtidigt kan vi konstatera att affärsenheten inte lyckats nå de försäljningsvolymer under 2019 som krävs för att visa lönsamhet, till viss del beroende på att några kunder önskat få leveranser uppskjutna till efter årsskiftet. Som vi tidigare aviserat har ett utökat och fördjupat samarbete med affärsenheten Beijer Electronics initierats. Upplägget breddar Beijer Electronics erbjudande till marknaden och båda affärsenheterna kan därför sälja mer genom en ökad samordning. Korenix får samtidigt tillgång till Beijer Electronics starkare marknadsorganisation, särskilt i Europa. Vi arbetar även med samordningsfördelar mellan affärsenheterna bland annat inom områden som tillverkning och leveranskedjor med målet att minska kostnadsmassan för koncernen, säger vd:n. Koncernen i siffror Q4
  • Orderingång 407 miljoner (452).
  • Nettoomsättning 415 miljoner (381).
  • Rörelseresultat 22,0 milljoner (20,2).
  • Resultatet efter skatt 12,5 miljoner (12,5).
2019
  • Orderingång 1'557 miljoner (1'593).
  • Nettoomsättning 1'559 miljoner (1'417).
  • Rörelseresultat 103,5 miljoner (74,0).
  • Resultatet efter skatt 65,0 miljoner (43,5).
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1