Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Electrolux Analys | 31 januari 2020

Nordamerika trögt för Electrolux – flaggar för förlust 2020

Nordamerika påverkades kraftigt av konsolideringen av produktionen av kylskåp och frysar i USA till den nya fabriken i Anderson, skriver Electrolux i sin senaste kvartalsrapport.

Vitvarukoncernens nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2019 för kvarvarande verksamhet, exklusive Electrolux Professional, uppgick till 32’011 miljoner kronor (32’021). Rörelseresultatet uppgick till 960 miljoner (1’670), motsvarande en marginal på tre procent (5,2). – Under fjärde kvartalet förbättrade tre av våra fyra affärsområden [Europa, Latinamerika samt Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika, red. anm.] inom konsumentverksamheten sina resultat. Tyvärr framgår detta inte av koncernens rörelsemarginal om 3,0 procent, säger vd:n och koncernchefen Jonas Samuelson i kvartalsrapporten. Samuelson skriver att Nordamerika påverkades kraftigt av konsolideringen av produktionen av kylskåp och frysar i USA till den nya fabriken i Anderson. Detta ledde till kapacitetsbegränsningar som påverkade försäljningsvolymerna negativt, samt höga tillverkningskostnader för att driva tre fabriker parallellt. – När vi blickar framåt förväntar vi oss att kapacitets-begränsningarna i Anderson gradvis kommer att åtgärdas under första halvåret 2020, men vi kommer att påverkas av övergångskostnader även under tredje kvartalet. Givet situationen kommer lägre volymer och högre kostnader att påverka resultatet för första kvartalet 2020 och innebära en förlust för affärsområdet Nordamerika, fortsätter vd:n. Trenden som redovisas i kvartalsrapporten förväntas enligt Electrolux fortsätta på de flesta marknader under det innevarande året. Medan marknadsefterfrågan på vitvaror i Nordamerika bedöms vara relativt oförändrad, beräknas den vara positiv i Latinamerika och något positiv i Europa och Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika bedöms bli något positiv. – Vi förväntar oss en positiv påverkan från råmaterial och handelstariffer jämfört med föregående år på cirka 0–0,5 miljarder kronor under 2020, medan de negativa valutaeffekterna tycks fortsätta, skriver Samuelson. Vitvarukoncernen skriver att styrelsen har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om utdelning av Electrolux Professional.
Annons
Annons
2022-11-15 00:19 V20.10.16-1