Annons
Annons
Annons
Annons
© Apple Teknik | 04 februari 2020

EU röstar för universella mobilladdare

En laddare att sämja dem, en laddare att främja dem, en laddare att djupt i mörkrets vida riken tämja dem. Kanske inte så dramatiskt men nu har EU fått nog av alla olika mobilladdare på marknaden och har röstat för en standardisering.

Detta har varit en långvarig och pågående kamp på marknaden och EU kommissionen försökte redan 2009 att få till en standard på marknaden – som redan då huserade fler än 30 olika typer av laddare. Två av argumenten som mest frekvent har lyfts fram för en standardisering ev kommissionen är att det nuvarande läget inte är användarvänligt och skapar besvär för konsumenten, men också att det skapar onödigt elektroniskt avfall. Så, under juni 2009 skrevs därför en avsiktsförklaring (MoU) där mobiltelefonstillverkarna gick med på att harmonisera laddarna för nya modeller av sina telefoner; detta skulle komma att gälla produkter som kom ut på marknaden från och med 2011. Resultatet som blev var att Europas största mobiltelefonstillverkare kom överens om att anta en universalladdare för mobiltelefoner som säljs inom EU – en micro-USB (något som numera har bytts ut till USB-C av de flesta). Men det var inte alla som hakade på denna harmonisering, Apple har under många år stuckit ut med sin Lightningkontakt. Men så kom torsdag den 30 januari, då europaparlamentets ledamöter röstade för en resolution som uppmanar kommissionen att se till att EU-konsumenter inte längre är skyldiga att köpa nya laddare med varje ny enhet. Som Reuters pekar ut så har frivilliga avtal i branschen minskat antalet olika modelltyper av laddare avsevärt, men har misslyckats i att resultera i en gemensam standard. Resolutionen pekar också på att trådlös laddning skulle kunna vara fördelaktig när det kommer till att minska avfallet, men uppmanade kommissionen att anta regler som säkerställde att trådlösa laddare ska kunna ladda många olika mobila enheter. En övergång till en standardiserad laddare skulle påverka Apple mer än något annat bolag då iPhones och och Apple håller hårt i sin Lightningkabel medan de flesta Androidbaserade enheterna drivs laddas USB-C-anslutningar. Apple har dock tidigare sagt att branschen redan har flyttat över till USB-C och att en reglering av denna typ skulle förhindra innovation och i slutändan skada de europeiska konsumenterna. Apple sade förra veckan att branschen redan flyttade till USB-C och att reglering för att tvinga överensstämmelse skulle förhindra innovation och skada europeiska konsumenter. Ett abrupt byte till en standard skulle dessutom resultera i ett berg av e-avfall, menar Apple enligt Reuters. Men, kommissionen är övertygad om att det frivilliga tillvägagångssättet inte längre fungerar och att man nu undersöker nu lagstiftning för att säkerställa en gemensam laddartyp.
Annons
Annons
2021-11-29 22:48 V19.2.0-2