Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© firebrandphotography dreamstime.com Analys | 04 februari 2020

Otillåtna ämnen i drygt var fjärde elektrisk produkt

Kemikalieinspektionens tillsyn av bland annat vanliga elektriska produkter visar att drygt var fjärde produkt innehåller otillåtna ämnen i halter över gränsvärdet enligt lagstiftningen. Det rör bland annat ämnen som bly och klorparaffiner.

– I de flesta svenska hem finns olika elektriska produkter så som cykellampor, mobilladdare och köksvågar. För att minska de negativa hälso- och miljöeffekterna är det viktigt att apparaterna inte innehåller skadliga ämnen. Skadliga ämnen så som bly eller kortkedjiga klorparaffiner i elektriska produkter medför risker främst vid tillverkning av produkterna och när de blir till avfall, säger Charlotte Rahm, inspektör på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande. Kemikalieinspektionen kontrollerade sammanlagt 132 produkter, varav 79 var elektriska. 20 procent av de 132 produkterna innehöll otillåtna ämnen i halter över gränsvärdet. Av de 79 elektriska produkterna var det 27 procent som innehöll otillåtna ämnen. De ämnen som hittades var främst bly, kortkedjiga klorparaffiner och kadmium. Totalt inspekterades 64 företag i projektet. Under fjolåret genomfördes tillsynen i fyra delprojekt där Kemikalieinspektionen tittade på produkter i museibutiker, batterier och batteriprodukter, musikelektronik samt ett samarbete med Elsäkerhetsverket. – Det vanligaste har varit att vi hittat bly i lödningar på elektriska produkter. Det behöver inte medföra fara för konsumenten eftersom lödningarna oftast är dolda inuti produkten. Bly är dock ett mycket giftigt ämne som kan skada nervsystemet och det är dåligt när det kommer ut i miljön, säger Charlotte Rahm. En stor del av produkterna saknade rätt märkning Kemikalieinspektionen tittade också på huruvida de elektriska produkterna hade rätt märkning. Enligt lag ska elektriska produkter vara märkta med CE-märkning, kontaktadress till tillverkare och importör, samt ID-märkning. Men under granskningen kunde det konstateras att många av dessa produkter saknade både CE-märkning och kontaktuppgifter. – Att märkningen inte är korrekt kan tyda på att produkten inte har genomgått alla de kontroller som krävs enligt lagstiftningen, menar Charlotte Rahm. Samtliga företag vars produkt innehöll ett förbjudet ämne har angivit att de slutar sälja den aktuella produkten och vidtar åtgärder för nya leveranser av samma vara. Vad gäller bristande märkning har företagen angivit att de ska vidta åtgärder för kommande leveranser. – Är man tillverkare eller importör av elektriska produkter finns även anledning att kontrollera att produkterna är korrekt märkta. Att en produkt saknar korrekt märkning kan ge upphov till en miljösanktionsavgift, avslutar Charlotte Rahm.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-2