Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NOTE Elektronikproduktion | 05 februari 2020

Note når nya rekordnivåer

Den svenska kontraktstillverkaren kan visa upp en försäljningsökning om 28 procent jämfört med föregående år.

Helårsförsäljningen ökade som sagt med 28 procent till 1 760 (1 379) miljoner kronor. Rensat från förvärv var tillväxten 17 procent. Rörelseresultatet ökade med 48% och landade på 124 (84) miljoner kronor. Resultat efter skatt klättrade hela 44 procent till 92 (64) miljoner kronor. – Under 2019 ökade vi försäljningen med 28% till nya rekordnivån 1 760 MSEK, organiskt var tillväxten 17%. Under Q4 var försäljningstillväxten 22%, varav den organiska tillväxten var hela 20%. Vi ser fortsatt en hög efterfrågan på samtliga hemmamarknader och orderstocken var 25% högre än i fjol, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef i ett pressmeddelande. Lind-Widestam fortsätter och säger att bolagets marknadssyn är betydligt mer positiv än efter Q3 och bilden är att efterfrågan idag är starkare. – Orderstocken fortsätter öka i den takt vi förväntat oss och vår samlade bild är att förutsättningarna för en fortsatt stark tillväxt är mycket goda, avslutar Johannes Lind-Widestam.
Annons
Annons
2022-08-15 09:54 V20.7.7-2