• /
  • /
  • /
© ScandiNova Systems Elektronikproduktion | 05 februari 2020

Pulsen stiger hos ScandiNova Systems

I höstas tog den Uppsalabaserade tillverkaren av pulsmodulatorer ScandiNova Systems det första spadtaget på sin stora tillväxtresa. En som om tre år kommer innebära en helt annan ruljangs för företaget än vad man tidigare haft.

ScandiNova Systems gick in i julledigheten med en fjäder i hatten. Då meddelade företaget nämligen att den tusende pulsmodulatorn i ordningen sedan starten 2001 var redo att skeppas från produktionsanläggningen i Uppsala. En siffra som snart kommer att bli vardagsmat för tillverkaren, som i oktober i fjol satte det första spadtaget till sin kommande hemvist vid Uppsala Business Park, Fyrislund. Och flyter allt på som det ska flyttar företaget i oktober in i en anläggning som uppgår till 4’000 kvadratmeter, fördelade över två byggnader med kontor och fabrik. – Byggandet löper enligt planen, säger ScandiNova Systems kommunikationschef Erik Sundström till Evertiq och berättar att bottenplattan i dag finns på plats och att stommen till den ena byggnaden har rests. Härifrån ska ScandiNova sedan realisera stora mål inom loppet av tre år. Ett av dessa är att stärka upp den mänskliga kapaciteten ordentligt. – Fram till 2023 har vi som mål att fördubbla personalen till 150 anställda, säger Erik som i dag är en av cirka 80 anställda på företaget. I mångt och mycket kommer den befintliga utrustningen som används för att tillverka pulsmodulatorer, pulsgeneratorer, RF-system och e-gun-modulatorer. Den stora skillnaden är att man med den nya ytan eliminerar den tidigare trångboddheten och får möjlighet att vidareutveckla linornas och strukturerna effektivitet och upplägg. Så som den nya anläggningens två byggnader kommer se ut är att den ena kommer utföra projektbaserad tillverkning, medan den andra är inriktad på serietillverkning i större volymer. – I dag har vi en årlig produktion på cirka 250 pulsmodulatorer. Enligt vår plan är målet att tillverka uppåt 1’500 per år, säger Erik och berättar att den största delen av volymproduktionen då går till området radioterapi, där de största marknaderna ligger i USA, Europa och Kina. En kraftigt höjd volymkapacitet – i kombination med ett stort marknadssegment som medicinteknik – kan anas dra in en betydelsefull del av ett företags intäkter. För ScandiNovas del har man som målsättning att fyrdubbla sin omsättning inom loppet av tre år – från fjolårets siffra på 175 miljoner, till 700 miljoner kronor. Att företaget hade sin tusende pulsmodulator i slutet på fjolåret leveransklar är enligt Erik ett kvitto på att tekniken som lämnar fabriken fungerar och presterar. Men med den nya anläggningen på plats, vad talar för att ScandiNova kan realisera sina omsättningsmål? – Att vi är ett mer professionellt och etablerat industriellt företag med en basförsäljning på en betydande nivå. Samtidigt ser vi rimliga prognoser på att vi sakta men säkert blir indesignade inom radioterapi hos flera kunder. Vi vet också vilka volymer som finns där ute, och ser på sikt att vi får ta del av dessa, säger Erik. Var ligger era satsningar när ni väl har tagit er dit? – Att ganska snabbt efter det fortsätta tillväxten och äntra nya industriella områden. Exempelvis cargoscanning, det vill säga industriell röntgen av gods, och hantering av livsmedel. Förutom radioterapi är protonterapi ett område där vi också gör insteg. Dessutom tittar vi på avgasrening, men också inom forskningen där vi har stora projekt på gång i Europa, USA och Asien, avslutar Erik.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1