Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Saab Teknik | 06 februari 2020

Gripen E och GlobalEye avslutar utvärdering i Finland

Saab meddelar att man framgångsrikt avslutat sitt deltagande med Gripen E och GlobalEye AEW&C i det finska flygvapnets test- och utvärderingsevenemang, HX Challenge, på flygbasen Birkala i Finland.

Utvärderingen är en del av förmågebedömningen i den pågående upphandlingen av nya stridsflygplan till det finska flygvapnet. HX Challenge genomfördes under finska vinterförhållanden i syfte att verifiera flygplanstillverkarnas uppgifter. – Under den senaste veckan har vi slutfört de planerade testerna, och på så vis demonstrerat Gripens och GlobalEyes förmågor. Det är en robust och kompetent lösning som uppfyller det finska flygvapnets behov, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Aeronautics, i ett pressmeddelande. Den 31 januari lämnade Saab in ett uppdaterat erbjudande som svar på den reviderade anbudsförfrågan för det finska HX-programmet. Saabs erbjudande är en omfattande lösning för luftstrid och luftförsvar. Lösningen inkluderar både stridsflygplanet Gripen E/F i kombination med GlobalEye, Saabs flygburna övervakningssystem. Saabs erbjudande inkluderar ett omfattande vapen- och sensorpaket samt nödvändig utrustning och tillhörande tjänster som behövs för att driva systemet. Erbjudandet innehåller även ett program för industriellt samarbete i syfte att bygga upp en omfattande nationell kapacitet för försörjningstrygghet i Finland. Där ingår även överföring av underhålls-, reparations- och översynskapacitet till den lokala industrin, tillverkning av delar och slutmontering, samt etablering av ett centrum för vidmakthållande och utveckling av Gripen i Finland. Ett beslut om upphandling förväntas tas under 2021.
2021-11-29 22:48 V19.2.0-2