Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sensys Gatso Elektronikproduktion | 07 februari 2020

Sensys Gatso väntar på tilldelningsbeslut - värderat till 192 miljoner kronor

Sensys Gatso Group väntar genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA, på meddelade av Cosevi Road Safety Council att man har valts ut som den vinnande anbudsgivaren i upphandlingen av landets Nationwide Intelligent Transportation System.

Det förväntade totala kontraktsvärdet för Sensys Gatso för utrustning, mjukvara och underhåll är cirka 20 miljoner dollar, motsvarande 192 miljoner kronor. Vid sidan av systemavtalet, uppskattat till 13,7 miljoner dollar, motsvarande 132 miljoner kronor, finns ett extra TRaaS-kontrakt gällande underhåll och bemanning, uppskattat till 1,6 miljoner dollar årligen, motsvarande 15 miljoner kronor, för en kontraktstid på fyra år. Implementeringen av denna nationella utrullning av utrustning och tjänster kommer att utföras av ett konsortium av företag. Medlemmar som ingår i konsortiet är Sensys Gatso USA, ICE (Costa Ricas regeringsstyrda leverantör av elektricitet), RACSA (Costa Ricas regeringsstyrda leverantör av telekommunikation) och Lanprosa SA. Sensys Gatso USA kommer att leverera T-seriens trafiksäkerhetssystem och relaterad programvara. Utbyggnaden av programmet beräknas starta under Q3 2020 och förväntas vara redo för aktivering till Q1 2021. Icke-utvalda företag har tio dagar på sig att överklaga regeringens beslut om tilldelning till konsortiet. Om inget överklagande lämnas in, eller om ett mottaget överklagande avslås, godkänns statsbudgeten och tilldelningen förväntas omvandlas till ett kontrakt i februari 2020.
2021-11-29 22:48 V19.2.0-1