Annons
Annons
© Sensys Gatso Elektronikproduktion | 12 februari 2020

Sensys Gatso bekräftar tilldelningsbeslut - kontrakt värt 192 miljoner kronor

Sensys Gatso Group har valts ut som den vinnande anbudsgivaren i upphandlingen av Costa Ricas Nationwide Intelligent Transportation System.

Bolaget mottog bekräftelsen från Cosevi Road Safety Council, vilket betyder att ett kontrakt med ett förväntat totalvärde om cirka 20 miljoner dollar, motsvarande 192 miljoner kronor snart är i hamn. För Sensys Gatso gäller detta både utrustning, mjukvara och underhåll. Vid sidan av systemavtalet, uppskattat till 13,7 miljoner dollar, motsvarande 132 miljoner kronor, finns ett extra TRaaS-kontrakt gällande underhåll och bemanning, uppskattat till 1,6 miljoner dollar kronor årligen, motsvarande 15 miljoner kronor, för en kontraktstid på fyra år. Implementeringen av denna nationella utrullning av utrustning och tjänster kommer att utföras av ett konsortium av företag. Bland företagen hittar vi Sensys Gatso USA, ICE (Costa Ricas regeringsstyrda leverantör av elektricitet), RACSA (Costa Ricas regeringsstyrda leverantör av telekommunikation) och Lanprosa SA. Sensys Gatso USA kommer att leverera T-seriens trafiksäkerhetssystem och relaterad programvara. Utbyggnaden av programmet beräknas starta under Q3 2020 och förväntas vara redo för aktivering till Q1 2021. Icke-utvalda företag har tio dagar på sig att överklaga regeringens beslut om tilldelning till konsortiet. Budgeten är nu godkänd och om inget överklagande lämnas in, eller om ett mottaget överklagande avslås, förväntas tilldelningen omvandlas till ett kontrakt i mars, 2020.
2022-07-20 12:24 V20.6.3-2