Annons
Annons
Annons
Annons
© Prevas Embedded | 12 februari 2020

Prevas visar upp sitt bästa kvartalsresultat någonsin

Bakgrunden till rekordresultatet under Prevas sista kvartal sägs vara en kombination av flera faktorer; minskade kostnader, säljframgångar, ökad förmåga att driva åtaganden samt ett högt tryck i verksamheten.

Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 18,0 miljoner kronor (-3,7), vilket är det högsta kvartalsresultatet hittills i Prevas historia. Rörelsemarginalen landade på 8,4 procent (-1,8) och är helt klart ett steg i rätt riktning. Omsättningen landade på 213,8 miljoner kronor och ökade därmed med 1 procent, vilket är modest ökning i jämförelse med resultatförändringen men ändå en positiv utveckling. – Det är extra roligt att resultatet går i rätt riktning även under det sista kvartalet för året, då vi haft en historik med svaga årsavslut. Ett nöjaktigt resultat skapar trygghet för medarbetare, kunder och ägare och ger oss som bolag ett något ökat utrymme att genomföra offensiva aktiviteter, säger vd Johan Strid i ett pressmeddelande. Johan Strid fortsätter och förklarar att det gångna året har präglats av förändringsarbete samtidigt som fokus har varit på att förbättra lönsamheten. – Förändringsarbetet är mer långsiktig än så och nu handlar planen mycket om att hålla i och fortsätta arbetet. Inte minst konjunkturutsikterna gör att det krävs fokus för att säkra en nöjaktig vinst, samtidigt som vi vidareutvecklar vår starka marknadsposition och fortsätter att bygga värden för framtiden, säger Johan Strid. För helåret 2019 lyckades Prevas generera en nettoomsättning om 796,4 miljoner kronor, upp från (771 miljoner kronor från året dessförinnan. Rörelseresultat landade på 47,0 miljoner kronor, en gedigen klättring från 2018 års 9,5 miljoner kronor. Rörelsemarginalen för helåret låg på 5,9 % (1,2% under 2018).
Annons
Annons
2021-11-29 22:48 V19.2.0-1