Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Norbit Elektronikproduktion | 17 februari 2020

Norbit avslutar starkt och summerar 2019

Den norska industrikoncernen avslutar sitt finansår med ett starkt sista kvartal och summerar helåret på plus.

Norbit kunde visa upp intäkter om 186,5 miljoner norska kronor under årets sista kvartal, en ökning om 46 procent från samma period under 2018. Helåret bjöd på en liknande tillväxt och landade totalt på 668,2 miljoner norska kronor, upp 52 procent under 2018. – Vi levererar ytterligare ett starkt kvartal med väldigt solida resultat för helåret. Jag är glad att se att alla våra tre affärssegment bidrar betydligt till årets tillväxt, säger Norbits vd, Per Jørgen Weisethaunet. Nobit kunde visa upp en EBITDA på 40,2 miljoner norska kronor för kvartalet, från 27,1 miljoner norska kronor för samma kvartal 2018. För helåret uppgick EBITDA till 149,7 miljoner norska kronor, jämför med 74,8 miljoner norska kronor 2018. – Vi tror starkt på den outnyttjade potentialen för vår sonarteknik inom segment Oceans och de möjligheter som finns för att expandera till nya marknader. Vi fördelar därför en betydande del av våra FoU-investeringar för att bredda produktutbudet i Oceans, fortsätter Weisethaunet.
Annons
2022-08-16 15:41 V20.8.14-1