Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB Mönsterkort | 20 februari 2020

NCAB visar upp en ökad omsättning och resultat för 2019

Ett händelserikt 2019 är nu bakom den svenska mönsterkortsleverantören. Ett 2019 som bjöd på en svängig marknad med både handelskrig och Brexit – men för NCAB innehöll året även förvärv och annonseringar om kommande förändringar i ledningstoppen.

Det fjärde kvartalet fortsatte i linje med det tredje när det gällde omsättningen medan orderingången var svagare. Nettoomsättningen ökade med 4% till 422,4 miljoner kronor. Orderingången ökade med 1% till 479,7 miljoner kronor. EBITA ökade till 41,2 miljoner kronor, upp från 36,0 miljoner kronor jämfört med samma period året dessförinnan. Resultat efter skatt uppgick till 31,7 miljoner kronor, en nedgång från 34,7 miljoner kronor för samma period förra året. Värt att nämna är dock att 2018 innehöll en positiv post för aktiverade skatteavdrag. För helåret 2019 ökade nettoomsättningen med 10% till 1 781,2 miljoner kronor. Orderingången klättrade 9% till 1 818,3 miljoner kronor. EBITA uppgick till 165,4 miljoner kronor, upp från 132,2 miljoner kronor från föregående år. Resultat efter skatt landade till slut på 128,4 miljoner kronor, upp från 104,6 miljoner kronor under 2018. – Jag är stolt över att vi trots en lägre tillväxttakt lyckats stärka resultatet ytterligare vilket bidrog till att EBITA-marginalen ökade till 9,7 procent. Tack vare att vi inte äger egna fabriker kan vi snabbt justera kostnaderna, vilket bidragit till det ökade resultatet trots den lägre tillväxten, säger vd Hans Ståhl i bokslutskommunikén. De olika geografiska segmenten skilde sig dock tempot åt för mönsterkortsleverantören. I segmentet Europe var det kvartalet fortsatt svagt, särskilt i Storbritannien och Tyskland, där företaget sett viss avvaktan bland annat på grund av Brexit och den svagare konjunkturen i Tyskland. I Europe har NCAB en EBITA-marginal på 6 procent. – Den lägre marginalen är en naturlig konsekvens av att vi är nyetablerade i många länder och fortsätter att investera och bygga vår verksamhet, förklarar Hans Ståhl. – Ser man till våra segment fortsatte Nordic växa starkast liksom i tidigare kvartal, med de största ökningarna från Norge och Danmark samtidigt som Sverige ligger på en stabilt hög försäljnings- och resultatnivå, fortsätter vd:n. I segmentet North America verkar det som att marknaden nu ha accepterat importtullarna och NCAB säger att man såg en liten ljusning i det fjärde kvartalet. Resultatet har förbättrats trots att omsättningen minskat något. I november förvärvades Altus-PCB, ett bolag med en årlig omsättning på cirka 40 miljoner kronor vilket blir ett bra tillskott till den amerikanska verksamheten. Även segmentet East hade tillväxt som dock mattades av något jämfört med tidigare kvartal. Under 2019 meddelade även Hans Ståhl att han önskar pensionera sig under 2020 och rekryteringen av hans efterföljare pågår. Bolaget lämnar nu ett år med handelstullar och politiska omställningar bakom sig och kliver in i nästa finansår mitt under ett pågående virusutbrott, något som Hans Ståhl menar kommer att påverka omsättningen under det inledande kvartalet. – Coronavirusets utbrott i Kina kommer att påverka omsättning och resultat negativt under åtminstone det första kvartalet. Omfattningen eller konsekvenserna är idag svåra att överblicka. Fabrikerna har hållit stängt ytterligare två veckor efter det kinesiska nyåret. Därefter har de, i mitten av februari, börjat producera med reducerad kapacitet. Detta kommer att innebära leveransförseningar såväl på mönsterkort som på många andra insatsvaror till våra kunder, förklarar Hans.
Annons
2022-08-16 15:41 V20.8.14-2