Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Allgon Analys | 24 februari 2020

Allgon: ”Fokus på industriell radiostyrning bär frukt”

Allgons siffror för det fjärde kvartalet och helåret 2019 är inne. Bolagets vd Johan Hårdén ser en verksamhet som fortsätter att växa med lönsamhet.

Efter att fjolårets fjärde kvartal har avverkats redovisar Allgon en omsättning på 144,5 miljoner kronor (130), ett rörelseresultat på 8,2 miljoner (9,8) med en rörelsemarginal på 5,7 procent (7,5) och ett kassaflöde uppgående till 11,5 miljoner (6,7). Sett till helåret 2019 uppgick nettoomsättningen till 574,2 miljoner (322,2), vilket ger en ökning med 78,2 procent jämfört med 2018 års siffror. Ökningen beror enligt bolaget i huvudsak på förvärvet av Tele Radio 2018. Rörelseresultatet landade på 64,6 miljoner (8,1), motsvarande en rörelsemarginal på 11,3 procent (2,5). Kassaflödet för helåret uppgick till 54,7 miljoner (-13,9). Enligt vd:n Johan Hårdén har bolagets fokus på industriell radiostyrning varit en bidragande orsak till siffrorna. – Vi summerar 2019 som ett starkt år för Allgon där vi lyckades kombinera hög tillväxt med god lönsamhet. Under året omsatte vi 574 miljoner kronor med en EBITDA på 96 miljoner kronor vilket ger en EBITDA-marginal om 17 procent. Detta har vi kombinerat med en organisk tillväxt på 14 procent. Vårt strategiska fokus på industriell radiostyrning har burit frukt och tydligt bidragit till Allgons tillväxt och lönsamhetsutveckling och vi är idag en av de ledande aktörerna globalt på denna marknad, säger Johan Hårdén i årsrapporten.
Annons
Annons
2022-08-16 15:41 V20.8.14-1