Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Omdia Analys | 24 februari 2020

Halvledarindustrin duckar direkt påverkan av coronaviruset

Så här långt har halvledarindustrin lyckats undkomma effekter av det rådande coronaviruset. Det framgår av en rapport från Omdia, som samtidigt ser en marknad som troligen kommer drabbas av följderna då utbrottet bromsar eller stoppar produktionen bland elektroniktillverkarna.

Trots utmaningar inom logistik, paketering och test kopplade till coronaviruset fortsätter halvledarfabriker i Kina att fungera som vanligt med höga kapacitetsnivåer. Men riskerna är emellertid betydande, rapporterar Omdia Semiconductor Competitive Landscaping Tool. Halvledarmarknaden genererade uppskattningsvis 424,8 miljarder dollar i intäkter under 2019 och utgör på så vis en stor del av den globala ekonomin. En potentiell störning av kinesisk chipproduktion kan innebära stora konsekvenser för den globala ekonomiska tillväxten. – Den globala chipförsörjningen under de första två månaderna av 2020 verkar till stor del påverkas av utbrottet av coronaviruset. säger Len Jelinek, Research Vice President, Components & Devices på Omdia och fortsätter: – Det finns gott om chip som kompenserar för eventuella produktionsbrister relaterade till coronaviruset vid halvledarfabriker i Wuhan-området och på andra håll i Kina. Dessutom finns det få halvledarleverantörer i områden som drabbats av viruset, och alla delar som säljs av dessa företag kan enkelt hämtas från andra chiptillverkare. Den verkliga faran för halvledarindustrin ligger någon annanstans enligt Omdia. Detta eftersom att coronaviruset stör produktionen hos elektroniktillverkare som representerar några av världens största köpare av halvledare. – Med EMS:are och ODM:er som möter utmaningar när det gäller antalet arbetare som återvänder efter stängningarna under det kinesiska nyåret, kommer den globala marknaden att möta allvarliga utmaningar när den går in i andra kvartalet, säger Len Jelinek och förklarar: – Med organisationer som bland andra Foxconn med massiva fabriker i landet gör Kina till ett nav för tillverkningstjänster. Dessa företag representerar stora inköpare av halvledare, och som står för 29 procent av de globala inköpen i år. Detta inkluderar Foxconns produktionsverksamhet för iPhones, belägen cirka 300 mil från Wuhan i Zhengzhou. Anläggning är öppen och i gång, men bara med en kapacitet på cirka tio till 20 procent. Och det är på grund av arbetskraftsfrågor. Även Jabil och Wistron lider av samma problematik. Å andra sidan har de inte en lika stor påverkan när det kommer till efterfrågan på halvledare, som Foxconn har. Nyttjandet av kapacitetsgraden för samtliga elektroniktillverkare i Kina är för närvarande lägre än normalt, skriver Omdia. Främst på grund av bristen på arbetskraft, då många arbetare fortfarande inte har återvänt till arbetet, men också på grund av att efterfrågan av säsongsmässiga skäl är svag. Något som minskar stressen hos leverantörerna. Importen och exporten mattas av Även om halvledarutbudet verkar vara intakt möter leverantörer i Kina utmaningar relaterade till utbrottet. – För utländska halvledarföretag, särskilt ’fablösa’ sådana, är den största utmaningen import, exporten och den tillhörande logistiken, säger Hui He, med titeln Principal Semiconductor Analyst på Omdia. – På grund av kontrollerna av flygningar in och ut från Kina har många regeringsmedarbetare inte återvänt till jobbet. Som ett resultat tar import/exportprocessen i Kina nu mycket längre tid än tidigare, vilket bromsar handelstakten, fortsätter Hui He. Effekten av denna logistiska avmattning mildras dock av det faktum att det första kvartalet är den långsammaste perioden på året för den globala elektronikbranschen. Med produktionshastigheter på relativt låga nivåer har den negativa effekten av coronaviruset ännu inte känts av fullt ut. Renlighet stävjar spridning av sjukdomar Halvledarfabrikernas renlighet och höga automationsgrad utgör en miljö som inte bidrar till spridningen av sjukdomar. Som ett resultat har gjuterier som verkar i landet - inkluderat SMIC, TSMC och UMC – kunnat upprätthålla normala produktionsförhållanden utan några förändringar. Nyttjandet av kapacitetsgraden i dessa fabriker uppges av Omdia fortfarande vara hög. Halvledarleverantören YMTC, som befinner sig i Wuhan, har hållit sin produktionslinje i rullning på normala nivåer. Även XMC:s fabrik i Wuhan-området uppges också går bra. Utmaningar inom paketering och test Desto allvarligare är det för chiptillverkarna inom paketering och test. Den rådande arbetskraftsbristen har gjort att många anläggningar i Kina dragit ned – eller till och med stoppat – verksamheten, vilket i sin tur har medfört en flaskhals för chipföretag som förlitar sig på kapaciteten inom områdena. För närvarande står många små och medelstora företag verksamma inom chipdesign inför ett dilemma – de inte kan få tillräcklig produktionskapacitet från varken fabriker eller paketeringsleverantörer. Om denna produktionsavmattning fortsätter under en längre period kan dessa företag gå en konkurs till mötes, eller bli uppköpta. Andra utvecklingar kopplade till coronaviruset De flesta kinesiska fabriker som ingår i leveranskedjan för mikroelektromekaniska system (MEMS) och sensorer uppgav att verksamheten skulle komma i gång den 10 februari. Enligt Omdia uppger sensorleverantörer att det finns tillräckligt i lager för att täcka upp för det förlängda kinesiska nyåret, som stoppade produktionen fram till 10 februari.
Annons
Annons
2022-08-16 15:41 V20.8.14-1