Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Inission Analys | 26 februari 2020

Inission: ”Omsättningstakten ligger på en bra nivå”

Siffrorna för Inissions fjärde kvartal och helår är inne. Samtidigt som resultatet noteras för att fall går omsättningen och kassaflödet starkt på plussidan.

Kontraktstillverkaren Inissions avslutade fjolårets sista kvartal med en nettoomsättning på 242 miljoner kronor (237) och ett rörelseresultatet uppgick till 7,3 miljoner (14,6). Efter finansiella poster landade resultatet på 5,7 miljoner (13,4), motsvarande 2,4 procent (5,6). – Orsaken till det lägre resultatet beror bland annat på orealiserad valutaförlust om 1,5 miljoner kronor samt kostnader om 2,6 miljoner kronor kopplat till samlokaliseringen av Simpro och Noca i Norge. Resterande lönsamhetsavvikelse relateras till en lägre efterfrågan i slutet av kvartalet där några av våra kunder har flyttat lagda order framåt i tiden, skriver Inissions vd Björn Lifvergren i rapporten. Enligt vd:n har det lett till att beläggningen varierar. Därför jobbar Inission nu med att lastbalansera mellan fabrikerna, samtidigt som man ser över kostnaderna. – Vi ser även en något lägre beläggning under första kvartalet 2020, berättar Björn Lifvergren och fortsätter: – Coronaepidemin medför osäkerhet med avseende på varuförsörjningen från Kina. Vi håller oss hela tiden uppdaterade på aktuell leveranssituation och har en nära dialog med våra kunder. 2018 redovisade Inission ett kassaflöde på 3,4 miljoner för kvartal fyra och 41,3 miljoner för helåret. För fjolåret har företaget tagit ett betydande kliv och noteras för 23,1 miljoner i fjärde kvartalet och 85,6 miljoner för helåret. – Inissions fokus på att minska kapitalbindningen återspeglas i vårt positiva kassaflöde från den operativa verksamheten. Kassaflödet under kvartalet landade på 23 miljoner kronor vilket till stor del beror på förbättrat rörelsekapital, där minskat komponentlager utgör en väsentlig del. Minskat rörelsekapital har medfört en förstärkt soliditet, skriver Björn Lifvergren. För helåret 2019 redovisar företaget en nettoomsättning på 980 miljoner (740) och ett rörelseresultat på 54,7 miljoner (41,0).
Annons
Annons
2022-08-16 15:41 V20.8.14-1