Annons
Annons
© Powercell Analys | 27 februari 2020

Svagt fjärde kvartal för Powercell

Bränslecellsbolaget Powercell backade under fjärde kvartalet och gjorde en smärre försäljningsökning för helåret 2019.

PowerCell ökade sin försäljning för 2019 med tio procent, från 60,5 till 66,8 miljoner kronor, jämfört med föregående år. För helåret uppgick rörelseresultatet, före jämförelsestörande poster, till -79 miljoner jämfört med -60 miljoner kronor under föregående år. Rörelseresultatet för 2019 blev 448 miljoner. Under det fjärde kvartalet minskade försäljningen, från 28,1 till 27 miljoner, jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för kvartal fyra uppgick till -28,8 miljoner jämfört med -11,1 miljoner. – Orsaken till att omsättningen minskar under kvartalet är en lägre försäljning av PowerCell S3 till fordonssegmentet till följd av avtalet med Bosch. Att rörelseresultatet också är lägre hänger samman med våra offensiva och medvetna satsningar på produktutveckling och försäljning, säger Per Wassén, vd för PowerCell Sweden, i rapporten. Bolagets kassa uppgick vid den 31 december 2019 till 440 miljoner (-60). Under det fjärde kvartalet lanserade bolaget en ny version av sitt bränslecellssystem MS-100. – Vår nya version av MS-100 är en central del av vårt erbjudande mot kund och kommer att spela en nyckelroll för en ökad elektrifiering till lands och till sjöss med hjälp av bränsleceller och vätgas. Att försäljningen för året som helhet ökar beror till stor del på ökad försäljning av just MS-100, säger Per Wassén.
2022-07-20 12:24 V20.6.3-2