Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Teleste Elektronikproduktion | 02 mars 2020

Finsk elektroniktillverkare flaggar för uppsägningar

Fjolårets dystra resultat – specifikt för segmentet nätverkstjänster – speglar en teknologisk förändring som gjort att bolaget moderniserar affärsområdets kostym. En som kan bli för trång för dess nuvarande personalstyrka.

Bortsett från orderstocken för kvartal fyra (upp tre procent till 73,2 miljoner euro) visade den finska elektroniktillverkaren Telestes rapport för fjärde kvartalet och helåret 2019 minussiffror tvärs över brädet. Nettoförsäljningen damp ned med 12,1 procent till 58,5 miljoner (66,5). Rörelseresultatet sjönk med 60,6 procent och landade på 0,9 miljoner (2,2). Och orderingången noterades för en nedgång med 20,8 procent och slutade till sist på 64,1 miljoner (81,0). Siffrorna är jämförda med samma period under föregående år. Sett till helåret uppgick nettoförsäljningen till 235,5 miljoner (250,3). Rörelseresultatet till 7,7 miljoner (9,7) och orderingången minskade till 237,6 miljoner (264). Telestes verksamhet är uppdelat i två affärsområden: Video & Broadband Solutions och Network Services. Det förstnämnda områdets prestation för det fjärde kvartalet slutade med en nettoförsäljning på 36,1 miljoner (36,6), ett rörelseresultat på 1,2 miljoner (1,9) och en orderingång på 41,8 miljoner, motsvarande ett tapp på 18,3 procent. För helåret hamnade nettoförsäljningen och rörelseresultat på plussidan med ökningar på 1,9 respektive 4,1 procent, medan orderingången backade 5,8 procent. Desto tyngre gick det för området Network Services. Enligt rapporten uppgick orderingången och nettoförsäljningen under kvartalet till 22,3 miljoner (29,8), motsvarande ett tapp på 25,1 procent. EBIT-resultat därefter landade på -233,8 procent. Och för helåret uppgick orderingången och nettoförsäljningen till 94,1 miljoner (111,6). EBIT landade på -117,5 procent. Försäljningstappet beror enligt Teleste på att ett större kundprojekt i Tyskland avslutades under slutet på fjolåret, och att efterfrågan på på traditionella nätverksprodukter (access) är lägre. Trenden kopplas till ”pågående teknologiska förändringar” i området Network Products som avser nya produkter som lämpar sig mer för marknadens utveckling. Dessa uppges av Telesta inte kräva lika stor kapacitet vad gäller produktion och support. Detta har i sin tur fått bolaget att agera. Enligt en uppdatering från i dag, den 2 mars, meddelar Telesta att förhandlingar i ärendet har inletts, och som kan resultera i uppsägningar, tillfälliga varsel och deltidskontrakt. Totalt rör det sig om en reducering av HFC-verksamhetens arbetskraft med som mest 35 personer. Berörda delar är produktion, logistik och kundsupport vid fabriken i Littoinen. De nya produkterna beräknas levereras under andra halvåret 2020.
Annons
Annons
2022-01-20 15:01 V20.1.11-2