Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hanza Elektronikproduktion | 04 mars 2020

Hanza närmar sig full produktionskapacitet i Kina

Hanzas verksamhet – både i Kina och Europa – har varit relativt skonad av det rådande coronaviruset. Nu har kontraktstillverkaren kommit på fötter igen vid fabriken i Suzhou.

Efter ett antal veckors uppehåll efter det kinesiska nyåret har kontraktstillverkaren börjat återgå till det normala vid fabriken i Suzhou, Kina. – Alla har inte återgått riktigt ännu, men vi har återgått till hög beläggning och är tillbaka på en kapacitet om 80 till 90 procent, säger Thomas Lindström, Senior Vice President på Hanza, till Evertiq och berättar att en lika stor del av den ordinarie personalstyrkan är tillbaka. När Hanza förväntas vara tillbaka fullt ut är dock ovisst. Sedan coronavirussituationen drog i gång har Hanza varit relativt förskonade vad gäller förseningar av leveranser och brist på komponenter, berättar Thomas Lindström. – Vi har ett stort distributörsnätverk – som vi jobbar tätt med – till vårt förfogande och som gjort att vi hittills inte har störts nämnvärt av situationen varken i Europa eller i Kina, säger Thomas. Man har säkerställt komponentleveranser som sträcker sig över en längre tid. Men det finns en gräns, förstås. – Vi har en bra beredskap för en månad eller två. Men skulle det visa sig att detta sträcker sig över ett kvartal, då kan vi som alla andra få problem, säger Thomas och fortsätter: – Vi har en väldigt tät kontakt med våra leverantörer och ser till att vi får våra leveranser. Skulle det bli problematiskt får man leta efter andra lösningar, till exempel i form av alternativa leverantörer. Det blir lite mer extraarbete. Hur ser er interna policy ut i dag – och har den förändrats något nu när spridningen av coronaviruset även har blivit en europeisk angelägenhet? – Vi har gått ut med en policyförändring som gäller alla resor, där internationella resor får göras enbart i undantagsfall. Vi försöker hålla oss i våra respektive regioner, och håller alla möten vi kan på digital väg. Virussituationen kan ha inneburit en form av tankeställare för branschen, säger Thomas. – Nu finns det ju många andra anledningar, så som miljöaspekter och kortare ledtider, men generellt sett i branschen tittar nog många företag nu över sin tillverkningsstrategi och ifrågasätter hur stort beroendet är av leverantörer i Asien. Och det är en fråga som vi har arbetat mycket med; lokal tillverkning. Det vill säga produktion i Europa, för Europa, och produktion i Asien, för Asien, avslutar Thomas Lindström.
Annons
Annons
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2