Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© EK Power Solutions
Elektronikproduktion |

Vidar Wernöe: Ska omställningen bli av behövs mer lagstiftning

Att det är ruljangs på affärerna hos kraftelektronikspecialisten EK Power Solutions råder det inget tvivel om. Samtidigt råder det stora satsningar hos bolaget för den pågående elektrifieringen. Men för en miljökämpe som vd:n Vidar Wernöe går omställningen på tok för långsamt.

Referenslistan hos EK Power Solutions täcker in flera av de största bolagen på jordklotet. Kraftelektronikspecialisten vd Vidar Wernöe är under vårt samtal några veckor efter årsskiftet uppenbart stolt över vad man har lyckats åstadkomma i sina olika kundprojekt genom åren. Innovativa lösningar och – som följd – en stabil omsättningstakt. Så sent som i fjol uppgick den till lite drygt 30 miljoner kronor. Och ambition att nå nya höjder är skriven i sten – bolaget har en plan att fördubbla den nuvarande omsättningen fram till 2027. Men desto viktigare för Vidar är de interna resurserna: människorna som driver den dagliga verksamheten framåt och – framför allt – kompetensen de besitter. – Det finns en sådan extrem kompetens här hos oss. Och vi skulle vilja göra mer än vad vi gör i dag, säger Vidar Wernöe till Evertiq. EK Power Solutions har i dag en besättning på en bit över 20 anställda med en genomsnittlig arbetslivserfarenhet från branschen på lika många år. Tanken är att som mest 30 personer ska husera i Danderyd, en styrka som ska byggas upp med en varsam rekryteringsprocess för att hämta in rätt kompetens. En av dessa är bland annat kopplad till att det blir mer och mer styrningar av elmotorer, berättar Vidar. – Det är mycket som ska elektrifieras, vilket i sin tur gör styrning av elmotorer till ett tillväxtområde för oss, säger Vidar. Och på den vägen involveras mjukvaruutveckling i stor utsträckning, vilket i sin tur leder till att en särskild, kombinerad kompetens i dag är en högt aktad sådan hos kraftelektronikspecialisten. – Ett klart önskemål från vår sida är att hitta folk inom embedded, och då helst med elmotorkompetens. Enbart embedded-kompetensen är lätt att hitta, men i kombination med elmotorer är det jättesvårt, säger Vidar och berättar att man då tar saken i egna händer och håller i en intern elmotorkurs för konstruktörer. Rekryteringssatsningarna hos EK Power Solutions inom området elektrifiering kan tyckas vittna om ett bolag som ligger rätt i tiden. För vd:ns egen del ligger det kanske ännu närmare hjärtat, som beskriver sig själv som lite av en miljönisse. – Jag tycker klimatfrågan är vår tids ödesfråga och önskar att det var mer fart på omställningen. Teknikomställningen går med andra ord alldeles för långsamt, trots att bevisen – och siffrorna – ligger mitt framför näsan på beslutsfattarna, säger vd:n. – Elmotordrivna system beräknas enligt Energimyndigheten stå för runt 65 procent av elanvändningen inom industrin och nästan 40 procent av Sveriges totala elanvändning. Det är en enorm siffra, säger Vidar och fortsätter: – Sedan finns det en rad projekt, inkluderat våra egna, med konstruktioner som visar att man genom att använda modern teknik och nya material som kiselkarbid och galliumnitrid kan uppnå en jättehög verkningsgrad och låga energiförluster. Exempelvis drivsystemen vi har konstruerat åt Atlas Copco. Tittar man på produktgruppen ”belysning” har man genom lagstiftning lyckats fasat ut gamla glödlampor och ersatt dessa med LED-teknik som använder bara en tiondel av energin, säger Vidar. Men det är mer komplicerat än så, enligt vd:n. – Jag tror detta beror på flera saker. Bland annat kostar det mycket pengar att ta fram ny teknik. Och har man redan en kassako som rullar på, finns det oftast inte tillräckliga incitament för att ta fram energieffektivare produkter. Sedan kan det säkert finnas en osäkerhet på teknikens tillförlitlighet, vilket kan leda till att man antingen sitter kvar på gammal teknik eller att man inte alltid väljer den bästa tekniken. Att hitta rätt kompetens och utvecklingspartner ser vi också är en stor utmaning för många bolag. Det finns tyvärr alldeles för få duktiga kraftkonstruktörer. Elektrifieringen pågår, men utrullningens av teknikens vara eller icke vara balanserar enligt Vidar alltså mellan olika krafter. Således önskar vd:n hårdare tag från högre instanser i form av mer lagstiftning. – Det som EU och Energimyndigheten behöver göra är att skapa ett större tryck genom att ställa tuffa energieffektiviseringskrav på flera produkter. Vid ett givet datum får man inte fortsätta sälja produkter med dålig energiprestanda. Då blir det obligatoriskt att ställa om produkterna, och då kommer det, som för glödlamporna, att hända något. Så länge du arbetar på EK Power Solutions och har en möjlighet att påverka teknikens framfart, har du någon förhoppning om att uppleva en form av global grön omställning? – Ja, det tror jag, med förhoppningen att företagen lägger mera krut på att effektivisera bland annat elmotorsystem med frekvensomriktardrift och använder den effektivaste tekniken. Tyvärr har Energimyndigheten de senaste åren haft för lågt söktryck till sina program för effektivare kraftelektronik och har därför i år lagt ned programmet. Nu är det upp till företagen själva att visa handling vad gäller att ta fram energieffektiva produkter och fasa ut de dåliga, avslutar Vidar Wernöe.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-14 18:08 V21.0.48-1
Annons
Annons