Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NOTE Elektronikproduktion | 12 mars 2020

Note går starkt – trots virusoro och försäljningsbortfall

Kontraktstillverkaren räknar med att under kommande kvartal hämta ikapp ett tidigare förlängt produktionsstopp som varit en bidragande orsak till ett försäljningsbortfall.

Uppdaterad; 2020-03-12 11:01
Under första kvartalet 2020 drabbades Note av ett försäljningsbortfall på omkring 20 miljoner kronor. Bortfallet är främst föranlett ett förlängt produktionsstopp i Kina. Det framgår av ett pressutskick. I anslutning till det kinesiska nyåret i januari hölls fabriken stängd en vecka längre än normalt, för att sedan öppnas upp för produktion igen den 10 februari, skriver kontraktstillverkarens vd, Johannes Lind-Widestam, i pressmeddelandet. Note beräknar att försäljningen under kvartalet uppgår till 460-470 miljoner kronor. Detta motsvarar en tillväxt om 15 procent. Inräknat försäljningsbortfallet och merkostnader i samband med det förlängda produktionsstoppet i Kina-fabriken förväntas rörelsemarginalen utvecklas fortsatt starkt. – Personalen i Kina-fabriken har successivt återkommit och tillverkningen i Kina löper sedan snart två veckor med ordinarie hög takt. Efterfrågan på elektroniktillverkning i Kina är fortsatt hög och vi räknar med att kunna hämta ikapp produktionsbortfallet från den förlängda nedstängningen, främst genom utökad övertid, under det kommande kvartalet, fortsätter Johannes Lind-Widestam. Komponentläget Tillgängligheten av elektronikkomponenter och övrigt produktionsmaterial har – trots problematiken kring coronaviruset – hittills i år varit förhållandevis god, skriver ´Johannes Lind-Widestam. Kontraktstillverkaren uppger sig ha en hög inneliggande orderstock för leverans under andra kvartalet och framåt. – Samtidigt förs en nära dialog med leverantörer, inte minst vad avser mönsterkort (PCBs), för att identifiera och begränsa störningar av inleveranser till våra fabriker och förseningar till våra kunder, skriver vd:n. Vissa leveransförseningar har förekommit, vilket föranlett mer omplaneringar av produktionen än normalt. Prioriteringar har då naturligen gjorts i nära dialog med berörda kunder. – Det är naturligtvis svårt, för att inte säga omöjligt, att i dag förutse eventuella leveransstörningar och komponentbrister framöver, säger Johannes Lind-Widestam. – Vi ser naturligtvis mycket allvarligt på Corona-situationen [...] Vi följer noga den framtida utvecklingen av Corona-situationen och dess påverkan på Note, våra kunder och leverantörer med stor ödmjukhet, säger vd:n.
Annons
2022-01-20 15:01 V20.1.11-1