Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© AQ Group Analys | 12 mars 2020

Ökad omsättning hos AQ Group

AQ Group noteras för en omsättningsökning på nära sju och tio procent för kvartal fyra och helåret 2019.

Under det slutgiltiga kvartalet landade AQ Groups nettoomsättning på 1,3 miljoner kronor (1,216) Rörelseresultatet uppgick till 65 miljoner (57) med en marginal på 4,5 procent, och 58 miljoner efter finansnetto (53). Resultatmarginalen före skatt blev 4,5 procent (4,4). – Vår EBT-marginal i kvartalet är 4,5 procent. Detta EBT-resultat är 8,8 % bättre än fjärde kvartalet föregående år men lägre än vad vi har haft tidigare under 2019. Bakgrunden till detta är att även AQ Group nu känner av en avtagande efterfrågan från våra cykliska kunder samtidigt som vi också har en decembermånad där flera av våra större kunder har passat på att ta en lite längre julledighet än vanligt. Andra förklaringar till resultatet är till viss del restruktureringskostnader och en del engångseffekter i vissa bolag. Vi har snabbt minskat bemanningen både på egen och inhyrd personal för att anpassa oss till den lägre efterfrågan i kvartalet, skriver Anders Carlsson, koncernchef och vd på AQ Group i rapporten. Siffrorna ledde sedan till en årlig nettoomsättning på 5,113 miljoner (4,667). Rörelseresultat slutade på 340 miljoner (208, och 321 miljoner efter finansnetto (198). Marginalen före skatt redovisas till 6,3 procent (4,2). – Vinst per aktie för helåret 2019 är den bästa genom tiderna på 14,37 kronor per aktie och betydligt bättre än föregående år (8,26). Första halvåret kännetecknades av bra organisk tillväxt och ett stort förvärv som innebar att tillväxten fortsatte även under andra halvåret trots att den organiska tillväxten då var negativ, fortsätter Anders Carlsson. Kassaflödet för kvartalet och helåret slutade på 153 miljoner (41) respektive 499 miljoner (151). – Vi har ett starkt kassaflöde i kvartalet på grund av att behovet av rörelsekapital minskar vid en volymnedgång. Vi har dock fortfarande problem med att en del av våra större kunder betalar för sent vid kvartal och helårsbokslut, vilket är något som vi arbetar intensivt med att förbättra. Vi fortsätter även att implementera våra lagerstyrningsprojekt i enhet efter enhet, skriver vd:n och fortsätter. – De minskande volymerna kommer främst från bussar, anläggnings-, jordbruks- och skogsmaskiner. Vi har även järnvägskunder som har drabbats av förseningar i sina projekt och har inte samma stora projektaffärer inom trafikinfrastruktur som vi hade förra året. I och med förvärvet av Trafotek och bra utveckling med andra kunder inom miljöteknik, medicinteknik och livsmedelsindustri så växer vi ändå totalt med 6,9 procent i kvartalet, säger Anders Carlsson.
Annons
Annons
2022-08-15 11:17 V20.7.8-1