Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Harju Elekter Elektronikproduktion | 12 mars 2020

Harju Elekters dotterbolag växer i Norge – dubblerar marknadsandelen

Den estniska elektroniktillverkarens siffror för helåret visar på en stark ökning i både intäkter och rörelseresultat. En starkt bidragande orsak är de litauiska dotterbolagen, vars marknadsandel i Norge har dubblerats över ett år.

Uppdaterad; 2020-03-25 11:56
De årliga intäkterna för den estniska elektroniktillverkaren Harju Elekter uppgick till slut till 143,3 miljoner euro, en uppgång med 18,7 procent jämfört med helåret innan. Rörelseresultatet landade på drygt 3,3 miljoner, som innebär ett skutt med 35,6 procent från året innan dess. Merparten av de ökade intäkterna kommer från försäljning av elektrisk utrustning till sjöfart och andra industriella sektorer. Produktkategorin stod för 0,8 miljoner under kvartal fyra, och 28 miljoner för helåret. Lönsamheten kunde dock ha varit högre, anser bolaget. – Förväntningarna på högre lönsamhet uppfylldes inte på grund av förseningar i större, komplexa projekt och högre kostnader än väntat i Sverige, men också på grund av ett underutnyttjande av estniska företag till följd av betydande förändringar på den finska marknaden för transformatorstationer, skriver bolaget. Harju Elekter förtydligar senare i rapporten att den låga lönsamheten är ett resultat av ökad försäljning på den svenska marknaden av produkter med låga marginaler, kombinerat med valutaförändringar i den svenska kronan. Beträffande de estniska företagen, menar elektroniktillverkaren att dess produktionskapacitet i förhållande till minskade ordervolymer från finska elnät har varit en bidragande orsak. – Samtidigt är vi stolta över gruppens litauiska och finska produktionsbolag för att de har uppnått sitt bästa resultat någonsin, fortsätter Harju Elekter. Bolagets litauiska dotterbolag är en klar utstickare i rapporten. Fjolårets fjärde kvartal var starkare än samma period året innan, med en siffra på 3,8 miljoner (3,0). Desto större var ökningen för helåret 2019, då dotterbolagen kammade hem 21,6 miljoner (8,7). Enligt Harju Elekter går dess litauiska gren väldigt bra, framför allt i Norge. Här har man sedan 2018 ökat sina marknadsandelar från 7,2 till 15 procent på ett år. Intäkterna på den finska marknaden sjönk till 14,8 under fjärde kvartalet, och till 71,8 miljoner under helåret. Detta efter att ha noterats för 16,2 och 75,5 året innan. Behållningen enligt bolaget är att försäljningen ändå är stabil, och att den fortfarande är den absolut största marknaden för verksamheten. I Estland och Sverige uppgick intäkterna under kvartalet till 3,5 miljoner (4,7) respektive 4,8 miljoner (5,1). Helårsprestationen uppges ha landat på 16,7 miljoner (15,4) kontra 19,5 miljoner, en ökning i Sverige med 44,5 procent. Vid slutet av året hade Harju Elekter 791 anställda, vilket innebär en ökning på 55 personer jämfört med året innan. Enligt bolaget beror detta på en betydande ökning av produktionsvolymerna hos de litauiska dotterbolagen.
Annons
Annons
2022-08-16 15:41 V20.8.14-2