Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© begemot 30 dreamstime.com Analys | 16 mars 2020

COVID-19 slår mot minnesindustrin – dalande priser, efterfrågan och tillväxt

I sin senaste rapport skriver DRAMeXchange att produktgrupperna DRAM och Flash NAND går en tuff period till mötes med start under tredje kvartalet i år.

Trots att virussituationen mattas av i Kina, sprider sig COVID-19 nu som en löpeld över mellanöstern, Europa och USA. Och med Världshälsoorganisationen klassande av utbrottet som en pandemi i ryggen, innebär detta stora, omfattande risker för den globala ekonomin. Likaså marknaden för minnesprodukter, skriver DRAMeXchange, en del av Trendforce, i en ny rapport. Pandemins snabba spridning kommer leda till allvarliga ekonomiska och sociala effekter, fortsätter man, som i sin tur kommer påverka konsumenternas köpkraft och efterfrågan på marknaden. Färre leveranser av elektroniska produkter kommer, å andra sidan, leda till en motsvarande minskning av minnesprodukter. De genomsnittliga försäljningspriserna för produktgrupperna DRAM och NAND Flash kommer kunna upprätthålla sin tillväxt under första och andra kvartalet 2020. Enligt DRAMeXchange beror detta primärt på relativt låga inventarienivåer hos kunder. Skulle den sistnämnda produktgruppens positiva trend hålla i sig, finns det en chans att utöka sina lagernivåer av just minnesprodukter. Den verkliga utmaningen tros dock äga rum under årets tredje kvartal. Under perioden kommer originaltillverkare uppleva ett avmattat kundbehov, som i ett nästkommande led förväntas belasta aktörernas åtgärder för att reducera sina lager, och i sin tur försvaga kundernas inköp av minnesprodukter. Och vid den här tidpunkten tros även den prismässiga tillväxten i grupperna DRAM och NAND Flash bromsas in. För den sistnämnda kan det rent av resultera i ett fall bakåt. Frostbiten global ekonomi och minskat konsumentbehov skapar ihållande minskad efterfrågan på elektronikprodukter. Mer specifikt innebär det att den konsumentorienterade elektronikindustrin riskerar att gå två saker till mötes. Allmänheten i stort kommer att lägga en relativt begränsad del av sin inkomst på personliga inköp, vilket mattar av efterfrågan och det genomsnittliga spenderandet på marknaden. Pandemin resulterar även i högre lagerhållning och personalkostnader i leveranskedjan, samtidigt som intäkterna blir lägre och i sin tur triggar en industritäckande omorganisering och ommöblering. Tittar man på elektronikprodukterna som har störst påverkan på grupperna DRAM och NAND Flash – laptops, servrar och smartphones – förväntas telefonproduktionen drabbas hårdast. Trots att försäljningen har varit över förväntan sedan det kinesiska nyåret är sannolikheten för att detta håller i sig låg. Tillverkningen av smartphone befinner sig fortfarande på en nedåtgående kurs. Serversegmentet befinner sig dock på en mer positiv sådan. Då allt fler arbetar hemifrån och en större portion deltar i utbildning och kurser på distans under den rådande situationen, har förmedlare av infrastrukturella molntjänster inte upplevt någon påverkan av pandemin. På företagssidan är kunderna däremot mer försiktiga och har begränsat sina investeringsutgifter, vilket potentiellt kan medföra en gradvis försvagad efterfrågan på servrar av enterprise-snitt. Minskat behov leder till begränsad pristillväxt under andra halvan av året Trendforce skrev i en tidigare prognos att den prismässiga tillväxten för DRAM och NAND Flash skulle stiga fram till och med årets slut. Detta med tanke på att de båda vittnade om en begränsad årlig lagertillväxt under 2020 – med 13 respektive 32 procent – i kombination med de mestadels låga lagernivåerna hos kunder. Med hänsyn till att strukturella förändringar ligger i startgroparna gällande efterfrågan, skriver marknadsundersökningsbyrån att inköpare av minnesprodukter inte kommer vara benägna att fylla på sina lagernivåer under andra kvartalet och framåt, vilket i sin tur påverkar den tidigare nämnda pristrenden under andra halvan av 2020. Beträffande DRAM spår man att det redan rådande glappet mellan tillgång och efterfrågan blir ihållande, även om efterfrågan skulle falla ytterligare. Priserna för DRAM kommer därav, i värsta fall, redovisa en begränsad tillväxt under nästkommande halvårsperiod. För NAND Flash-marknaden råder det inte en betydande brist av det måttet. På samma gång har det inkommit signaler om en fallande efterfrågan på kundsidan under andra kvartalet i år. Och om detta fortsätter, löper gruppen NAND Flash risken att göra en kort dipp under andra halvan av 2020.
Annons
Annons
2022-08-16 15:41 V20.8.14-2