© Northvolt/Linkedin (Montage) Elektronikproduktion | 16 mars 2020

Northvolt: Elektrifieringen kräver att flera bidrar

Northvolt har fått sin beskärda del uppmärksamhet genom åren. Men enligt batteritillverkaren är man långt ifrån en ensam spelpjäs i omställningen mot ett elektrifierat Europa. Den exploderande batterifloran nere på kontinenten är allt annat än ovälkommen.

Lördagen den 7 mars firade den svenska batteritillverkaren Northvolt sin treårsdag sedan projektet lanserades. Och mycket har hänt sedan dess. Inte minst runt omkring i världen. – Tittar man på vad som här hänt har det tagits enorma steg, inte minst hos biltillverkarna vad gäller elektrifiering, säger Northvolts kommunikationschef Jesper Wigardt till Evertiq som ser att dessa har blivit mer konkreta genom tre nyckelkomponenter. – En efter en har fasat ut sina planer för bensinmotorer för att på sikt övergå till helt elektrifierade drivmedel. Och tittar man dessutom på lagstiftningen ser vi att länder som Storbritannien, Tyskland, Kina och Norge helt och hållet kommer förbjuda försäljning av bensin och diesel om tio, 20 år. Även städer som exempelvis Stuttgart och Amsterdam vill förbjuda att framföra fordon som dessa, säger Jesper Wigardt och räknar till sist in ett ökat konsumenttryck mot en omställning mot elektrifiering. Som följd har vi sett en europeisk batteriflora som bara växer och växer. Titt som tätt ploppar det upp nya aktörer som utannonserar om planer att upprätta anläggningar för att vara en del av – vad som åtminstone känns som – den snabbast växande världsdelen för produktion av detta energilagringsmedium. Fullständigt nödvändigt, enligt kommunikationschefen. – Att enbart titta på Northvolt som svarande för hela den europeiska industrin skulle jag säga är ganska naivt. En omställning mot elektrifiering är en stor samhällelig sådan som inte kan ske med en ensam aktör, det måste vara fler som bidrar på den här resan. Dels för att skapa en marknad för storskalig produktion av batterier, som i sin tur kan nära underleverantörer, och på sikt även kan påverka forskning och utveckling och hela utbildningssystemet, säger Jesper Wigardt. Batteritillverkaren i norr har figurerat frekvent i media under sina tre år efter lanseringen av produktionsplanen. Och i takt med detta har ambitionerna om vad som ska åstadkommas vid fabriken i Skellefteå – mer känd som Northvolt Ett – successivt trappats upp. Som tidigare känt kommer anläggningen ha en kapacitet på 16 gigawattimmar vid starten nästa år. Därefter är det, i brist på ett annat uttryck, ”the sky is the limit”. – Vi har ansökt om ett miljötillstånd på totalt 40 gigawattimmar. För vår andra anläggning, Northvolt Zwei, i Tyskland, är kapaciteten planerad till 16 gigawattimmar, och sedan potentiellt 24 GWh. Men om man vill nå en marknadsandel på 25 procent om tio år kommer vi behöva omkring 150 gigawattimmar, säger Jesper Wigardt. Som det ser ut nu i Skellefteå är att den 35 meter höga byggnaden – där materialpreparingen för aktiva katodmaterial kommer äga rum – håller på att kläs med ett gråfärgat ytterhölje. Vid slutet på året ska det sedan installeras maskiner, som följs av upprampningen av produktionsprocesserna under 2021. En grundläggande förutsättning för att det blir ruljangs på verksamheten är att Northvolt lyckas samla arbetskraften vid sajten i norr. – Vi räknar med att ha 2’700 personer arbetande i Skellefteå, där ungefär hälften kommer rekryteras från regionen och återstoden från resten av landet. Vid starten beräknar vi att behöva runt 500 personer. Vi arbetar globalt i vår jakt på arbetskraft och tittar även utanför landets gränser, säger Jesper Wigardt. Känner ni att ni ligger i fas inför starten i Skellefteå nästa år? – Beträffande bygget av Northvolt Ett löper det på som det ska enligt vår tidslinje. Rörande rekryteringen känner vi oss hoppfulla att tillsätta den till en början tilltänkta personalstyrkan. Vi har skapat en koll på vad aspiranterna har för profiler och var de befinner sig, säger Jesper Wigardt. Rörande COVID-19-situationen, hur är läget hos er? – Precis som många andra följer vi den här processen noggrant och har vidtagit bra åtgärder för hur vi reser och för våra medarbetares hälsa. Vi står ödmjuka inför situationen, men ser i nuläget inga direkta risker att den påverkar vår tidsplan i Skellefteå eller aktiviteter vid våra andra anläggningar i någon större grad, avslutar Jesper Wigardt.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2