Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 13 januari 2003

IAR säljer dotterbolag

IAR Systems AB säljer samtliga aktier i dotterbolaget Nuvation Research Corporation ("Nuvation") till NRC Holding Inc.
Överlåtelsen är villkorad av godkännande av en extra bolagstämma i IAR Systems AB (publ). Köpeskillingen uppgår till USD 50 000. Försäljningen påverkar resultat före skatt 2002 negativt med ca 4 Mkr. Nuvation har under de två senaste åren uppvisat ett negativt resultat före skatt på ca 11 Mkr till följd av en kraftigt försvagad marknad för konsulttjänster i Kalifornien. Marknaden för konsulttjänster är fortsatt svag och det råder stor osäkerhet om den framtida utvecklingen av den lokala konsultmarknaden. Risken är därmed överhängande för en fortsatt negativ resultatutveckling i Nuvation vilket skulle fortsatt belasta IAR Systems resultat och kassaflöde negativt.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-2