Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 13 januari 2003

IAR säljer dotterbolag

IAR Systems AB säljer samtliga aktier i dotterbolaget Nuvation Research Corporation ("Nuvation") till NRC Holding Inc.

Överlåtelsen är villkorad av godkännande av en extra bolagstämma i IAR Systems AB (publ). Köpeskillingen uppgår till USD 50 000. Försäljningen påverkar resultat före skatt 2002 negativt med ca 4 Mkr. Nuvation har under de två senaste åren uppvisat ett negativt resultat före skatt på ca 11 Mkr till följd av en kraftigt försvagad marknad för konsulttjänster i Kalifornien. Marknaden för konsulttjänster är fortsatt svag och det råder stor osäkerhet om den framtida utvecklingen av den lokala konsultmarknaden. Risken är därmed överhängande för en fortsatt negativ resultatutveckling i Nuvation vilket skulle fortsatt belasta IAR Systems resultat och kassaflöde negativt.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2