Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Assa Abloy Elektronikproduktion |

Elektromekanik driver på Assa Abloys tillväxt

Assa Abloys omsättningsökning för helåret kopplas av accesslösningsbolaget till det elektromekaniska området.

Nettoomsättningen hos accesslösningsbolaget Assa Abloy ökade under helåret 2019 med tolv procent till 94 miljoner kronor (84). Ökningen kopplar bolaget till en stark tillväxt för elektromekaniska produkter. – Försäljningen av elektromekaniska produkter ökade med 18 procent. De står nu för 31 procent av försäljningen jämfört med 23 procentför fem år sedan och fortsätter att vara vårt snabbast växande, skriver Assa Abloys vd och koncernchef Nico Delvaux i rapporten. Området kommer fortsatt ligga i fokus, skriver Björn Lidefelt, Chief Commercial Officer, i rapporten. – De största möjligheterna finns inom elektromekaniska, uppkopplade och smarta produkter, i synnerhet på de kommersiella och institutionella marknaderna. Rörelseresultat landade på 14,9 miljoner (12,9) med en rörelsemarginal på 15,9 procent (15,4). Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 17 procent. – Dessa förbättringar har åstadkommits tack vare fortsatta investeringar i vår konkurrenskraftiga produktportfölj, åtgärder som initierats redan 2018 för att kompensera för högre råvarukostnader och andra operativa effektivitetsåtgärder. De totala effektivitetsbesparingarna från vårt strukturprogram uppgick till över 700 miljoner kronor. I slutet av året satte vi av ytterligare 312 miljoner kronor i omstruktureringskostnader i enlighet med vår ursprungliga plan för strukturprogrammet, skriver vd:n i rapporten. Kassaflödet från den operativa verksamheten uppgick till 14,4 miljoner (11,3). Bolagets organiska tillväxt noteras till tre procent. Likaså den förvärvade tillväxten, där Assa Abloy slutfört tolv förvärv. Dessa uppges ge årliga intäkter på tre miljarder kronor. – Förvärvet av agta record, ett schweiziskt entréautomatikbolag och vårt största förvärv sedan 2011, kommer att ge koncernen ytterligare cirka 4% i intäkter när det genomförs, skriver Nico Delvaux i rapporten. Assa Abloy utökade sin personalstyrka under årsperioden med 395 personer inom forskning och utveckling. Ett område som bolaget investerade 3,6 miljarder i under 2019.
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-2
Annons
Annons