Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© oem international Analys | 17 mars 2020

Sverige åter starkaste regionen för OEM International

Teknikbolaget uppger att resultatet och omsättningen är OEM Internationals högsta någonsin i regionen.

Nettoomsättningen för helåret 2019 hos OEM International landade på 3,3 miljarder kronor (3,1). Rörelseresultat uppgick till 385 miljoner (343) och årets resultat noteras till 289 miljoner (248). Soliditeten redovisas till 62 procent (59). Regionen som stod för den procentuellt största delen av omsättningen (61), rörelseresultatet (73) och den största personalstyrkan (56) var Sverige. Här slutade nettoomsättningen på 1,995 miljarder (1,868), rörelseresultatet på 286 miljoner (256) och orderingången på 1,986 miljarder (1,894). Siffror som motsvarar ökningar med sju, elva respektive fem procent. – OEM redovisar sitt bästa resultat och sin högsta omsättning någonsin i region Sverige, även om tillväxttakten successivt minskat under året. Inbromsningen blev under hösten 2019 inte minst tydligt i regionens största verksamhet, OEM Automatic, som för helåret uppvisade en tillväxt på fyra procent, varav den organiska tillväxten uppgick till två procent, skriver OEM Internationals vd Jörgen Zahlin i rapporten. Vd:n lyfter även fram verksamheterna Elektro Elco och OEM Electronics prestationer. – Elektro Elco och OEM Electronics visade samtidigt goda ökningstal med en tillväxt på elva respektive tio procent. Området OEM Motor uppges ha ökat nettoomsättningen med 18 procent, Telfa med 23 och Agolux med 39. OEM Internationals andra regionskluster utgörs av Finland, Baltikum och Kina, samt Danmark, Norge, Storbritannien och östra Centraleuropa. Här landade nettoomsättningarna på likvärdiga nivåer – 699 (674) respektive 604 miljoner (570) – där Danmark, Norge, Storbritannien och östra Centraleuropa stod för en aningen högre ökning med sex procent, kontra fyra procent. Orderingången för vardera region slutade på 711 (676) och 606 miljoner (593), vilket innebär ökningar med fem respektive två procent. Medan rörelseresultatet ökade med 27 procent till 37 miljoner (27) i den sistnämnda regionen, minskade det i Finland, Baltikum och Kina med fyra procent till 71 miljoner (74). – I region Finland, Baltikum och Kina har OEM under en längre tid visat en stark utveckling, trots en låg underliggande tillväxt. Efterfrågan under 2019 har dock tydligt bromsat in. OEM Automatic, som även i Finland är den största verksamheten, minskade omsättningen med sju procent. OEM Electronics och Sitek-Palvelu, hamnade på samma nivå som föregående år. Precis som i region Sverige har några av de nischade verksamheter haft fortsatta framgångar. För Hide-a-lite ökade omsättningen med 28 procent och Rauheat hade en tillväxt på tolv procent, skriver vd:n och fortsätter. – I region Danmark, Norge Storbritannien och östra Centraleuropa ökade nettoomsättningen med sex procent, varav den organiska omsättningsökningen var tre procent. Det är framför allt verksamheten i Danmark, som till stora delar säljer investeringsprodukter inom process, som tillsammans med verksamheten i Polen har god ökningstakt. Nettoomsättningen i Danmark ökade med 18 procent och i Polen med elva procent. Även Norge och Storbritannien har haft en god utveckling med ökningstal på sju respektive fem procent, vilket är bättre än den underliggande tillväxten. Övriga verksamheter inom regionen haft en svagare utveckling jämfört med tidigare år, skriver Jörgen Zahlin.
Annons
2022-07-20 12:24 V20.6.3-1