Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Autoliv Elektronikproduktion | 19 mars 2020

Autoliv flaggar för coronaeffekter – tar in miljardsumma

Bilsäkerhetsföretaget meddelar om att man vidtar åtgärder för att begränsa de potentiella effekterna av COVID-19 och nyttjar 500 miljoner dollar av sitt syndikerade lånelöfte.

Kapitalet på 500 miljoner dollar, motsvarande fem miljarder kronor, ska enligt Autoliv användas för att betala ned existerande, kortsiktiga lån och för allmänna koncernbehov. Bilsäkerhetsföretaget skriver att coronaviruset COVID-19 sannolikt kommer ha en negativ inverkan på Autolivs verksamhet med anledning av hur pandemin påverkar bilindustrin i allmänhet. Bolaget uppskattar 63 av kundernas produktionsanläggningar i Europa har stängts eller kommer att stängas. Flera kunder har även meddelat Autoliv om att de stänger ner alla sina produktionsanläggningar i USA och även stänger ner anläggningar i andra länder. ”I dagsläget är det högst osäkert hur länge eller hur många fler anläggningar som kan komma att hållas stängda,” skriver Autoliv. Mot bakgrund av de ovan nämnda händelserna, vidtar bilsäkerhetsföretaget kostnadsbesparande åtgärder. ”Det kan inte uteslutas att temporära stängningar av våra egna fabriker kan komma att bli nödvändigt. Bolagets ledning fokuserar nu på strategisk planering för olika scenarier, vilket inkluderar att fordonsefterfrågan kan komma att minska avsevärt,” skriver Autoliv. ”Det är vid denna tidpunkt omöjligt att förutse den finansiella och operativa inverkan pandemin kommer ha på Autoliv, även om det sannolikt kommer leda till negativ inverkan på Bolagets verksamhet,” fortsätter bolaget.
Annons
Annons
2022-08-15 11:38 V20.7.9-1