Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Electrolux Elektronikproduktion | 20 mars 2020

Electrolux: ”Risk för väsentlig finansiell påverkan”

Till följd av den snabba spridningen av coronaviruset som påverkar marknader där Electrolux har betydande närvaro när det gäller produktion och försäljning bedömer bolaget nu att risken för väsentlig finansiell påverkan under det första halvåret 2020.

Detta framgår av en uppdatering från vitvarutillverkaren Electrolux. Riskerna är enligt Electrolux relaterade till störningar i leveranskedjan, motåtgärder som vidtas av regeringar och förändrat konsumentbeteende. Bolaget skriver att det initiala utbrottet i Kina och det efterföljande i norra Italien har påverkat koncernen. Rörande utbrottet i Kina, som är en av bolagets källor för färdiga produkter och komponenter, har man drabbats orsakat förseningar i leveranser, högre logistikkostnader samt något lägre efterfrågan i Östasien under det första kvartalet 2020. Situationen bland kinesiska leverantörer är enligt bolaget på en stadig förbättringsväg, och att man inte räknar med några väsentliga effekter enbart från detta framöver. Beträffande Italien har coronaviruset enligt Electrolux ännu inte några större störningar av verksamheten i landet, men man flaggar för att detta kan uppstå leveranskedjan på grund av begränsad aktivitet i regionen. ”Electrolux konsumentverksamhet har fem tillverkningsenheter i Italien som står för cirka en fjärdedel av produktionsvolymen i Europa och omkring tio procent globalt. Utöver detta köper Electrolux komponenter till fabriker i Europa, men även andra delar av världen från leverantörer i norra Italien,” skriver bolaget. Bolaget skriver att man förbereder en anpassning av tillverkningen i Italien till reducerad tillverkningstakt från och med nästa vecka. Detta innebär enligt Electrolux också att tillverkningen av produkter anpassas till att vara mer i linje med förväntad försäljningsvolym inom den närmaste framtiden. Det råder även brist på komponenter vid Electrolux Professionals fabrik i Frankrike. ”Sedan den 15 mars 2020 har till exempel franska myndigheter skärpt sina motåtgärder och Electrolux Professional har börjat att få svårigheter med att få komponenter till, samt i utflödet av produkter från, sina tillverkningsenheter i Frankrike och vidtar därför ytterligare åtgärder för att anpassa och reducera produktionen vid berörda enheter, inklusive tillfälliga nedstängningar,” skriver man i ett pressmeddelande. Electrolux bedömer att det är mycket sannolikt att den globala spridningen av coronaviruset kommer att ha negativa effekter på efterfrågesidan. Osäkerheten kring utbrottet av coronaviruset innebär enligt vitvaruaktören att de tidigare meddelade utsikterna inte längre gäller.
2022-11-15 00:19 V20.10.16-1