Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Haldex Elektronikproduktion | 24 mars 2020

Klart: Haldex flyttar produktionen i Heidelberg till Ungern

I slutet på oktober i fjol gick Haldex ut med planen att effektivisera sin europeiska tillverkning. Nu har bolaget tillsammans med arbetstagarrepresentanter kommit fram till en överenskommelse.

Lönsamheten hade enligt en presskommuniké från Haldex i höstas inte nått tillfredsställande nivåer för bolagets europeiska region. Som följd hade Haldex siktet inställt på produktionen i tyska Heidelberg, som var aktuell för flytt till ungerska Szentlörincskáta. Tre månader senare möttes åtgärderna av kritik i ett öppet brev från arbetsrådet, tillsammans med personalens vädjan att ompröva beslutet för att hitta en alternativ lösning. Efter en tids tystnad meddelar Haldex nu att förhandlingarna tillsammans med arbetstagarrepresentanter i Tyskland och dess FoU-verksamhet är slutförda. Produktionen i Heidelberg läggs ned i Tyskland och flyttas under andra kvartalet 2020 till Ungern. Avdelningen för forskning och utveckling kommer att flyttas till England och Sverige i slutet av tredje kvartalet. – De fackliga förhandlingarna är avslutade och en överenskommelse har nåtts den 20 mars 2020. Totalt berörs 80 av de 100 anställda i Heidelberg. Merparten av den anställda har sex månaders uppsägningstid innebärande att de lämnar företaget per den 30 september. Samtliga berörda kommer att erbjudas tillfällig anställning i ett omplaceringsbolag för en period om högst 12 månader, skriver Haldex i en pressrelease. Den totala kostnaden för omstruktureringen beräknas enligt Haldex till 14 miljoner euro, motsvarande omkring 156 miljoner kronor. Av detta uppgår kostnaden för uppsägning av personal och omplacering till 12,7 miljoner euro, motsvarande ca 141 miljoner kronor. Kostnadsbesparingen uppskattas till 50 miljoner kronor per år när flytten är fullt genomförd.
2022-11-15 00:19 V20.10.16-1