Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© begemot 30 dreamstime.com
Analys |

Tio procent färre LCD-skärmar skeppades i februari

Mitt under den pågående pandemin dök det totala antalet skeppade skärmar till LCD-tv-apparater under februari månad med 10,2 procent. Detta jämfört med den tidigare satta prognosen från 2019.

Uppdaterad; 2020-03-25 18:04
Under februari månad skeppade de sex högst rankade tillverkarna av skärmar för LCD-tv-apparater totalt 20,073 miljoner enheter. Summan innebär ett fall bakåt med 3,5 procent jämfört med månaden innan, och ett tapp med 10,2 procent jämfört med den utsatta prognosen under 2019. Samtidigt var siffran bättre än den prognosen innan den, som löd minus 18 procent. Samtidigt som effekterna av COVID-19-pandemin gjorde sig kända fick leveranserna ett lyft av högre genomsnittspriser och välfyllda lager, skriver Trendforce. För mars månad beräknar Trendforce att siffran faller under fjolårets prognos på 6,1 procent. Men med pandemin i åtanke – inräknat effekterna på arbetskraft, logistik och tillgång på material – kan detta justeras gradvis. Det kan bli så att resultatet blir ännu lägre än i februari, närmare bestämt ned mot minus 14 procent. Tillverkarnas prestationer – CSOT i topp för första gången Med 3,725 miljoner exemplar var kinesiska CSOT (China Star Optoelectronics Technology) bolaget som skeppade i väg flest av de sex högst rankade tillverkarna under februari månad. Detta var dessutom första gången som CSOT knep förstaplatsen från BOE, skriver Trendforce. Nyckelfaktorerna för detta enligt Trendforce var att man var först av de sex listade bolagen att komma på fötter och bygga upp stabila lagernivåer komponenter under pandemin. Utöver att CSOT ådrog sig mindre skada i jämförelse med konkurrenterna, nyttjade bolaget enligt rapporten samtidigt prishöjningarna och efterfrågan genom att trappa upp sina försändelser. Tabellregenten BOE fick som ovan nämnt kliva ned från tronen. Orsakerna till detta enligt Trendforce är dels att bolaget – trots ett statligt tillstånd att kringgå stängningen på grund av coronaviruset – inte mäktade med bortfallet i arbetskraft vid sina åtskilliga fabriker i Kina. Samtidigt led BOE av brister på komponenter så som polariseringsfilm och mönsterkort. Kombinationen av bristen på folk och produktionsmaterial gjorde att antalet försändelser föll från januari månads notering på 4,030 till 3,460. Ett tapp med 14 procent. Det sämsta resultatet sedan juni 2017, skriver Trendforce. HKC trotsade materialbrist och fullföljde sin uppskjutna leverans i januari under februari månad, vilket i sin tur genererade en månatlig ökning med 64,7 procent. Därmed gjorde man ett rejält hopp från sjunde till tredje plats. Antalet skeppade enheter uppgick till 2,605 miljoner. Största tappet gick till Innolux som dels kom i gång senare med arbetet vid sin trådbondningsfabrik, men drabbades även av personalbrist och brist på material. Detta ledde till vad Trendforce ser som ett massivt tapp med 15,2 procent jämfört med månaden innan. Antalet enheter: 2,511 miljoner. För de koreanska tillverkarna blev förlusterna från pandemin jämförelsevis relativt begränsade. Trots brist på arbetskraft vid sin bondningsfabrik i Suzhou, Kina i februari kunde SDC – tack vare prishöjningarna i början på året – öka kapacitetsnivåerna vid sina inhemska fabriker. 2,055 skeppade enheter innebar därmed en månatlig ökning på 1,4 procent. För landskollegan LGD:s del var bristen på råvaror inte kännbar i någon större utsträckning. Däremot slogs man av färre arbetsdagar i februari och den reducerade leveransförmågan i och med fjolårets beslut att skära ner produktionskapaciteten för LCD-tv-apparater vid sina koreanska fabriker. Med dessa faktorer i ryggsäcken landade antalet enheter på 1,983 miljoner och innebar att bolaget föll bakåt med 4,4 procent jämfört med månaden innan. En historiskt låg siffra, menar Trendforce. Antalet skeppningar spås bli 5,6 procent under 1Q20 lägre än 2019 års leveransmål Givet de mediokra nivåerna i februari och så här långt in i mars, beräknar Trendforce att antalet skeppade enheter för årets kvartal landar på 63,782 miljoner, vilket skulle motsvara en kvartalsmässig minskning med 12,7 procent, en årlig sådan med 8,9 procent och 5,6 procent lägre jämfört med fjolårets leveransmål. Trendforce påpekar samtidigt att de reducerade tillgångarna på skärmar sporrade genomsnittliga prisnivåer under första kvartalet 2020 som var högre än förväntat. Prognosen för andra kvartalet säger att leveranserna ökar med 7,1 procent jämfört med kvartalet innan. Detta baserar Trendforce på en uppskjuten efterfrågan på skärmar, kombinerat med att tillverkarnas skeppningar når hisnande nivåer i ett försök att tömma lagernivåerna på kristallceller (front-end). Rörande pandemin kommer den slå hårt mot ekonomin överlag, med följder så som ökad arbetslöshet och en global bruttonationalprodukt som faller blytungt, som i sin tur minskar köpkraften hos konsumenterna. Under tiden som hela leveranskedjan återhämtar sig steg för steg, kommer industrin i fråga enligt Trendforce återigen ställas inför problem vad gäller tillgång och efterfrågan.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-2