Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ChromoGenics Elektronikproduktion | 26 mars 2020

COVID-19 tvingar Chromogenics till varsel

Coronapandemin har lett till att Chromogenics i Uppsala genomför kostnadsreduktioner samt varsel om uppsägningar och permitteringar av personal.

Chromogenics vittnar i ett pressmeddelande om fördröjd orderingång och fördröjda leveranser av olika glasprodukter, samt bristande produktionsstabilitet i inköpt elektrokrom folie. Man upplever också viss försening av tillverkningsstart i den kommande anläggningen i Uppsala. Tidsplanen har påverkats negativt av att ett antal engelska konsulter kallats hem med anledning av pandemin. Pågående installation av förvärvade sputtermaskiner som blivande primär produktionskapacitet uppges av bolaget fortlöpa med bedömd produktionsstart i sommar. Chromogenics skriver att man i ljuset av ovanstående omständigheter tvingas reducera löpande kostnader genom främst varsel och permitteringar av personal. 20 personer berörs av detta, varefter personalstyrkan beräknas uppgå till i storleksordningen 16 personer. Det primära syftet med dessa åtgärder är enligt bolaget att säkerställa likviditet. Chromogenics skriver att man kommer ansöka om ekonomiska bidrag från statliga myndigheter. Bolaget kommer vidare ta upp förhandlingar om senarelagda betalningar med leverantörer och fordringsägare, som till exempel Energimyndigheten.
Annons
Annons
2022-08-15 11:38 V20.7.9-2