© JonDeTech Komponenter | 27 mars 2020

JonDeTech: Vi vill vara med och lösa ett problem

Svenska JonDeTech som utvecklar små IR-sensorer övervakar precis som alla andra utvecklingen kring COVID-19 med största försiktighet. Samtidigt blickar sensorföretagets vd Per Lindeberg in i framtiden för hur situationer som dessa kan förebyggas.

Under tider som dessa pågår ett febrilt arbete tvärs över samtliga samhälleliga funktioner och i näringslivet för att få kontroll över den rådande virussituationen. Kontinuerliga övervakningar. Ständig dialog. Och åtstramade policys för resor och sammankomster. Dagligen – i nuet. För morgondagen, och för framtiden. Gällande det sistnämnda finns det en rad frågor som skulle behöva redas ut. Till exempel, vad kommer det att ske för typ av förändringar i elektronikindustrins leveranskedja när detta – förhoppningsvis – har lagt sig? Vilka förebyggande åtgärder finns i görningen redan nu för att förhindra ett eventuellt återkommande huvudbry likt det som sannolikt råder runt omkring i branschen i dag? Det är trots allt en komplex – och sårbar – global handelsapparat vi har byggt upp över en tid. Samtidigt är det inte ovanligt att jorden är bördigare för vissa teknologier under situationer som den i skrivande stund. Antingen föds det helt nya, eller att strålkastarens ljus riktas mot redan existerande sådana. För det finns kanske något här som möjligtvis kan fungera som en bromskloss, och i sin tur vara med och förebygga en eventuell situation likt den vi befinner oss i i dag. Per Lindeberg – vd på svenska JonDeTech – ser att särskilda sensorer i, till exempel, mobila konsumentprodukter skulle vara till stor hjälp för att upptäcka förhöjningar av temperaturen i kroppen. – Att kunna mäta kroppstemperatur med hjälp av till exempel earbuds eller mobiltelefonen är en stor efterfrågan från hälsoindustrin, säger Per till Evertiq. Han jämför skillnaden att gå förbi en mätning på väg in till kontoret, efter att man redan varit i kontakt med flera människor i kollektivtrafik eller via andra vägar till jobbet, med om detta skulle kunna göras på individnivå. En snabb koll innan man går till arbetet eller skolan skulle kunna göra stor skillnad, menar vd:n. Då är det möjligt att fånga upp detta i ett betydligt tidigare skede. Att sensorerna ska bli fullt integrerade i mobiltelefonerna är en komplex process i sig. Men vad som ligger närmare till hands är att vi i ett första steg kommer att se detta i form av ett tillägg till telefonerna, en accessoar, tror Per. Antingen i form av just earbuds, eller en lösning framtagen specifikt för att kontrollera temperaturen via örongången där sensorerna finns med i bilden. Möjligheterna därefter är oändliga, menar vd:n. – Till exempel skulle temperaturdatan som fångas upp av accessoaren överföras till mobiltelefonen via Bluetooth. Därefter kan datan som samlats in kopplas till en app eller digital vårdtjänst, som sedan gör en bedömning om din temperatur ligger i överkant, säger Per. Per berättar att JonDeTech till dagens datum inte har drabbats av effekterna av COVID-19. – Vi befinner oss i ett tidigt skede där vi inte har stora produktionsvolymer och har inte upplevt någon negativ exponering. Tvärtom har efterfrågan på just kroppstemperaturmätning ökat kraftigt. När vi väl kommer upp i höga volymer har det – förhoppningsvis – hanterats, säger Per. Du säger att ni vill vara med och lösa ett problem, kan du utveckla det? – Nanoteknologi har gjort det möjligt för oss att ta fram en IR-sensor med en struktur, storlek och egenskaper som i kombination med dess kostnadseffektivitet har förutsättningen att nå ut till den stora massan, och i sin tur vara med och göra skillnad. Bland annat för mätning av kroppstemperatur, säger Per och fortsätter: – På senare tid har vi säkrat strategiska samarbeten med kinesiska Jiuyou Fund och Hong Kong-baserade Novel Unicorn som öppnar upp ekosystemet för oss, och som i sin tur gör att alla pusselbitar faller på plats. Genom det får vi tillgång till en betydligt större affärskostym som kommer vara mycket fördelaktig för JonDeTech. En som ger oss möjligheten att utveckla marknadsstrategier, stärka närvaron i Asien och vidareutveckla tillverkningskapacitet, som är direkt avgörande för detta, avslutar Per Lindeberg.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1