Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smoltek Komponenter | 26 mars 2020

Smoltek ökar på omsättningen

Smoltek summerar fjolåret som ett patentrikt sådant och ett där CNF-MIM-teknologin tog kliv framåt.

Efter en nettoomsättning på drygt 200’000 kronor och ett rörelseresultat på -3,1 miljoner för det fjärde kvartalet i fjol, landade Smoltek till slut på en helårsomsättning för 2019 på omkring en halv miljon kronor (431’000) och ett resultat före skatt på -12,5 miljoner (-9,5). Nanotekniksbolaget kapital och likvida medel uppskattas till 68,5 respektive 24,6 miljoner. Smolteks primära sysselsättning under året har varit utveckling för att slipa på sina CNF-MIM-kondensatorers prestanda. – Prestandan hos våra CNF-MIM-kondensatorer är en nyckelfaktor. Kapacitansdensitet är den primära egenskapen. Sedan finns det andra viktiga egenskaper, en sådan är det som brukar kallas internresistans. Vi har lyckats med att mer än halvera denna parameter jämfört med vad vi tidigare har kunnat visa, en parameter som ska vara så låg som möjligt, skriver Smolteks vd Anders Johansson i bokslutskommunikén. Bolaget hävdar att dess CNF-MIM-teknologi erbjuder likvärdiga egenskaper som konkurrerande lösningar till en bråkdel av deras volym. – Detta tack vare CNF-MIM-teknikens extremt låga profilhöjd, en egenskap som blir allt viktigare vid integration i högpresterande kretsar, till exempel processorer för AI, Big Data och 5G, skriver Anders Johansson. Smoltek har under och efter fjärde kvartalet erhållit två patentgodkännanden för teknologin, i USA och i Korea. Totalt blev det fyra i år, som utökar patentmängden till 56 stycken.
Annons
Annons
2022-07-20 12:24 V20.6.3-1