Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© haldex Elektronikproduktion | 26 mars 2020

Haldex permitterar flertalet i Landskrona

Lägre efterfrågan till följd av COVID-19 gör att Haldex anpassar verksamheten.

Från och med måndag den 30 mars korttidspermitterar Haldex cirka 250 anställda i Landskrona. ”De globala smittskyddåtgärder som vidtagits för att bemöta och bromsa upp COVID-19-utbrottet har kraftigt minskat efterfrågan från i första hand fordonstillvekare där många tillfälligt stängt ned eller kraftigt minskat sin produktion”, skriver Haldex. Detta innebär enligt Haldex att arbetstiden under perioden minskas med 60 procent för tjänstemän som inte är direkt relaterade till produktionen eller med globalt ansvar. Produktionspersonalen minskas med 20 till 60 procent beroende på ordernivåer, samt tillgång till komponenter och material nödvändiga för produktionen varje vecka. ”Samtidigt som de anställda garanteras 92,5 procent av lönen innebär det för bolagets del att staten står för en väsentlig del av lönekostnaderna”, fortsätter Haldex. – Detta är en temporär och exceptionell åtgärd som vi vidtar för att anpassa kostnadsmassan till den tillfälliga nedgången i efterfrågan. Vi vill i denna situation undivka uppsägningar så långt som möjligt. Korttidspermitteringen tillåter oss att behålla vår kompetens och ger våra medarbetare nästintill full lön samtidigt som vi säkerställer att vi snabbt kan utöka arbetstiden igen när situationen ändras, säger Helene Svahn, vd och koncernchef för Haldex. Permitteringen gäller fram till och med 30 april 2020.
2022-11-15 00:19 V20.10.16-2